ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( CBT 515 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Cam Yüzey Özellikleri ve Kimyasal Dayanımı
Ders kodu: CBT 515
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet ÇAPOĞLU
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: LİSANS DERECESİ
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Yüzey bilimi hakkında genel bir giriş yapılarak başlanacak olan bu derste amaç; şu sıralanan konularda bilgi birikimini sağlamaktır:cam yüzey yapısını, cam yüzeyinin cam kütlesinden farkını, camın su ve sulu çözeltilerle olan etkileşimini, korozyon mekanizmalarını, korozyon tiplerini, korozyon sonucunda cam yüzeyinde oluşan kusurları, camın kimyasal dayanımını, dealkalizasyon, temizleme, desenleme, iyon-yer değiştirme, desenleme ve parlatma gibi yüzey teknolojilerini ve yüzey, ara yüzey ve ince film karakterizasyon teknikleri.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Cam yüzey yapısını, cam yüzeyinin cam kütlesinden farkını tanımlayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Cam Bilimi ve Teknolojisi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Cam yüzeyinde gerçekleşen reaksiyonlar hakkındaki bilgiler ile camın kimyasal dayanımı hakkında önlemler alabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Cam Bilimi ve Teknolojisi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Öğrenci, cam yüzey teknolojileri ve yüzey, ara yüzey ve ince film karakterizasyonu ile ilgili bilgileri endüstriyel amaç için kullanabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Cam Bilimi ve Teknolojisi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Cam Bilimi ve Teknolojisi alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Yüzey bilimi
• Temel yüzey termodinamiği
• Fiziksel adsorpsiyon
• Kimyasal adsorpsiyon
• Adsorpsiyon kinetiği
• Çekirdeklenme ve ince filmin büyümesi
• Yüzey çalışmaları: UHV gerekliliği
2. hafta: Cam yüzey yapısı
Su ve cam yüzeyi
• H2O
• Cam korozyon mekanizmaları
• Camın kimyasal dayanımı ve cam tipleri
3. hafta: Korozyon tipleri, cam yüzeyinde oluşan kusurlar ve korozyonun önüne geçmek için izlenen yollar
• Atmosferik korozyon
• Bulaşık makinesi korozyonu
4. hafta: Yüzey Teknolojileri-I
• Dealkalizasyon
• Temizleme
Geleneksel yöntemler, özel teknikler; Atmosferik plazma gibi
5. hafta: Yüzey Teknolojileri-II
• İyon-yer değiştirme yolu ile kimyasal güçlendirme
6. hafta: Yüzey Teknolojileri-III
• Desenleme – Mekanik, Lazer, AIT, Asit aşındırma
7. hafta: Yüzey Teknolojileri-IV
• Parlatma – Mekanik, Asit, Alev
8. hafta: Ara sınav
9. hafta: Yüzey/ince film karakterizasyonu – I
• XPS, AES
10. hafta: Yüzey/ince film karakterizasyonu – II
• SEM, TEM, EDX
11. hafta: Yüzey/ince film karakterizasyonu – III
• SIMS, SNMS
12. hafta: Yüzey/ince film karakterizasyonu – IV
• UV/VIS/IR Elipsometri
13. hafta: Yüzey/ince film karakterizasyonu – V
• GIXRR, GAXRD
14. hafta: Yüzey/ince film karakterizasyonu – VI
• Raman, FTIR
15. hafta*: Yüzey/ince film karakterizasyonu – VII
• AFM, STM, Nanoindentasyon
16. hafta*: Final sınav
Ders kitapları ve materyaller: Lecture notes
Önerilen kaynaklar: • Prof. Dr. Carlo Pantano articles
• Prof. Dr. Reinhard Conradt articles
• Surface and Thin Film Analysis, A Compendium of Principles, Instrumentation, and Applications, Editors: Prof. Dr. Gernot Friedbacher, Dr. Henning Bubert
• Surface science: an introduction
John B. Hudson, New York : J. Wiley & Sons, 1998.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 3 8
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 14
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->