ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( CBT 516 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Hammadde Ergitmesi ve Afinasyon
Ders kodu: CBT 516
Öğretim üyesi: Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa ORAN
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu derste cam üretim prosesinin en yüksek sıcaklık aşamalarında gerçekleşen ergime ve hatalardan arındırılarak temiz ve homojen bir cam sıvısı elde etme aşamaları öğretilecektir. Bu kapsamda, cam yapıcı hammaddelerin fiziksel özellikleri, katı-sıvı dönüşümleri, ergime kinetiği, sıvı-gaz reaksiyonları konuları ve bu mekanizmaların endüstriyel fırınlardaki oluşumları incelenecektir
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Yüksek sıcaklık şartlarında katı-sıvı dönüşümlerini, cam üretiminde endüstriyel fırınlardaki ergime ve afinasyon aşamalarının nasıl kontrol edildiğini öğrenerek, bir cam fırınının işletilmesine yönelik bilgiye sahip olurlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Cam Bilimi ve Teknolojisi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. Cam fırınının işletilmesine yönelik bilgiye sahip olurlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Cam Bilimi ve Teknolojisi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. Afinasyon tanımı, cam sıvısı-gazlar ilişkisi, habbe dinamiği hakkında bilgi sahibi olunur

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Cam Bilimi ve Teknolojisi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  5. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Cam Yapısı ve Kimyası (501) ve Camın Fiziksel ve Optik Özellikleri (502) derslerinde bazı temel hatırlatmalar
2. hafta: Hammaddelerin tanıtılması, fiziksel özelliklerinin ergimeye olan etkileri ve cam kompozisyonun belirlenmesi
3. hafta: Hammaddelerin tanıtılması, fiziksel özelliklerinin ergimeye olan etkileri, ergime sıcaklıkları ve temel cam kompozisyonlarının belirlenmesi
4. hafta: Camın Ergitilmesi (katı – sıvı dönüşümleri, ısı transferi, ergime kinetiği)
5. hafta: Camın Ergitilmesi (fırına harman besleme, fiziksel ve kimyasal ergime reaksiyonları, fırında ergime şartlarının oluşumu)
6. hafta: Camın Ergitilmesi (fırındaki harman örtüsünün özellikleri, birincil köpük oluşumu, sıcaklık, yanma atmosferi gibi parametrelerin incelenmesi)
7. hafta: Ara sınav - 1
8. hafta: Afinasyon (tanımı, cam sıvısı-gazlar ilişkisi, habbe dinamiği)
9. hafta: Afinasyon (cam sıvısı-gazlar ilişkisi, habbe dinamiği, habbelerin giderilmesi)
10. hafta: Afinasyon (afinasyon ajanlarının özellikleri ve camdaki reaksiyonların habbe giderilmesine olan etkisi)
11. hafta: Afinasyon (Redoks kavramı, harman redoksu, oksidan – indirgen cam reaksiyonları)
12. hafta: Afinasyon (oksidan ve indirgen camlarda afinasyon mekanizmaları)
13. hafta: Afinasyon (fırındaki afinasyon mekanizmasının kontrol parametreleri
14. hafta: Homojenizasyon
15. hafta*: Proje Sunumları
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Lecture notes, presentations and documents
Önerilen kaynaklar: Library of Şişecam Science and Technology Center
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 15 40
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 4 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 16
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 2 14
Dönem projesi sunumu: 2 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 5
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 5
Final sınavı: 5 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->