ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( CBT 591 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Seminer I
Ders kodu: CBT 591
Öğretim üyesi: Danışman öğretim üyesi
AKTS kredisi: 7,5
GTÜ kredisi: 0 (0+2+0)
Yılı, Dönemi: Güz ve Bahar, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Tez çalışması için bir araştırma konusu belirleyip, belirlenen konu ile ilgili literatür araştırması, tasarım ve gerçekleme adımlarını tamamlayıp tez çalışmasının belli bir seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Belirlenen konuda ayrıntılı bir literatür araştırması yapabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Cam Bilimi ve Teknolojisi kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Cam Bilimi ve Teknolojisi alanındaki modern yöntem ve araçları kullanmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Bağımsız olarak araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  9. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak
  10. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Sözlü sınav
  2. Seminer/sunum
 2. Araştırma alanındaki kaynakçayı tanıyabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  2. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Sözlü sınav
  2. Seminer/sunum
 3. Araştırma sonucunda hazırlanan raporu bir grup dinleyici karşısında sunabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Sözlü sınav
  2. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Seminer konusunun belirlenmesi
2. hafta: Seminer konusunun belirlenmesi
3. hafta: Belirlenen konuyla ilgili literatür araştırması yapma
4. hafta: Belirlenen konuyla ilgili literatür araştırması yapma
5. hafta: Belirlenen konuyla ilgili literatür araştırması yapma
6. hafta: Belirlenen konuyla ilgili literatür araştırması yapma
7. hafta: Belirlenen konuyla ilgili literatür araştırması yapma
8. hafta: Belirlenen konuyla ilgili literatür araştırması yapma
9. hafta: Yapılan çalışmadaki ilerlemenin değerlendirilmesi
10. hafta: Toplanan bilgileri analiz etme
11. hafta: Toplanan bilgileri analiz etme
12. hafta: Toplanan bilgileri analiz etme
13. hafta: Toplanan bilgileri analiz etme
14. hafta: Elde edilen bulgularla ilgili rapor hazırlama
15. hafta*: Elde edilen bulgularla ilgili rapor hazırlama
16. hafta*: Yapılan araştırma ve elde edilen bulguların sunumu
Ders kitapları ve materyaller: Seçilen konu ve içeriğe göre belirlenir.
Önerilen kaynaklar: Seçilen konu ve içeriğe göre belirlenir.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 50
Proje: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16 50
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 0 0
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 10 6
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 14 9
Dönem projesi sunumu: 2 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->