ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( CE 101 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İnşaat Mühendisliğine Giriş ve Kariyer Planlama
Ders kodu: CE 101
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Selçuk TOPRAK
AKTS kredisi: 2
GTÜ kredisi: 1 ()
Yılı, Dönemi: 2019, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı, inşaat mühendisliği mesleğini, inşaat mühendisliği alt disiplinlerini, inşaat mühendislerinin görev ve sorumluluklarını inşaat mühendisliği adaylarına tanıtmak, mühendislik etiği ve kariyer bilincini öğrencilerde oluşturmaktır. Öğrenci bu derste bireysel ve ekip çalışmasıyla mühendislik problemlerine genel yaklaşım ve yeni bilgileri edinme stratejilerini öğrenir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İnşaat mühendisliğinin farklı disiplinlerini ve bunların genel mühendislik , fen bilimleri ve matematik gibi alanlarla etkileşimini açıklar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  3. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. İnşaat mühendisliğinde etik ve profesyonel sorumlulukları tanımlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  3. Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 3. Mühendislik problemlerine ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluklar açısından değerlendirir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  3. Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme
  4. Üyeleri liderlik vasfına sahip olan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin biçimde çalışabilme
  5. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 4. Bireysel ya da ekip olarak projelerde etkin biçimde çalışır ve yeni bilgileri edinme için uygun stratejileri kullanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  3. Farklı kitlelerle etkili iletişim kurabilmek
  4. Üyeleri liderlik vasfına sahip olan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin biçimde çalışabilme
  5. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
 5. İlgi alanı, becerileri, kişisel özellikleri ve değerlerinin farkındalığıyla birlikte gelecek hedefleri ile uyumlu kariyer planlaması yapar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  3. Farklı kitlelerle etkili iletişim kurabilmek
  4. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş, bilim ve inşaat mühendisliği tarihçesi, alt disiplinler
2. hafta: Mühendislik, fen bilimleri ve matematik ile inşaat mühendisliği etkileşimi
3. hafta: Yapı mühendisliği ve mekaniği, köprüler, deprem mühendisliği
Ödev 1
Kısa sınav 1
4. hafta: Yapı malzemeleri, Zemin mekaniği, yeraltı yapıları
5. hafta: Hidrolik, su kaynakları, kıyı ve liman yapıları; proje yönetimi
Ödev 2
6. hafta: Kariyer planlama, özel, kamu, akademi ve STK sektörel sunuş
Kısa Sınav 2
7. hafta: İnşaat mühendislerinin görev ve sorumlulukları ve mühendislik etiği
Ödev 3
8. hafta: İnşaat mühendisliğinde ekonomi, çevre ve sosyal sorumluluklar bilinci ve etik kavramlar
Kısa sınav 3
9. hafta: Farklı disiplinlerin entegrasyonu, Vize Sınavı
10. hafta: İş sağlığı ve güvenliği, etik uygulamalar
11. hafta: Başarılı kariyer planlaması için bilinçlenme, beceriler, kavram ve adımlar
Kısa sınav 4
12. hafta: Kariyer planlama, özel, kamu, akademi ve STK sektörel sunuş
Ödev 4
13. hafta: Kariyer planlamada farklı faktörlerin önemi (özgeçmiş, önyazı, bağlantılar, ağlar ve benzeri), ulusal ve uluslararası faaliyetler (değişimler, staj, ve benzeri)
Kısa sınav 5
14. hafta: Kariyer planlama, özel, kamu, akademi ve STK sektörel sunuş
Ödev 5
Proje
15. hafta*: .
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Lecture Notes
Samuel Labi, Introduction to Civil Engineering Systems_ A Systems Perspective to the Development of Civil Engineering Facilities-Wiley (2014)
Wright, Paul H., Introduction to Engineering, Wiley
Sabbagh, Karl, Skyscraper: The Making of a Building, Penguin Books
Joanne Baker, 50 Physics Ideas, you really need yo know
Bill Burnett, Dave Evans: Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life
Önerilen kaynaklar: Sabbagh, Karl, Skyscraper: The Making of a Building, Penguin Books
Joanne Baker, 50 Physics Ideas, you really need yo know
Civil Engineering Magazine, ASCE
Cal Newport, So Good They Can't Ignore You: Why Skills Trump Passion in the Quest for Work You Love
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 11, 14 20
Ödev: 3, 5, 7,12,14 20
Kısa sınav (Quiz): 3, 6, 8, 11, 13 10
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 1 14
Ders dışı bireysel çalışma: 0.5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 5
Dönem projesi: 2 6
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0.6 5
Ara sınav için bireysel çalışma: 3 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->