ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( CE 324 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Çevre Geoteknik Mühendisliği
Ders kodu: CE 324
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Selçuk TOPRAK
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 2021, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders kapsamında öğrenci katı atık depolama sahalarında tasarım, işletim ve rehabilitasyona kadar olan süreçler içerisinde geoteknik hususları değerlendirerek mühendislik uygulamalarını disiplinlerarası yaklaşımla öğrenir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Çevre geoteknik hususların farkında olarak tasarım çerçevesinde grekli olan parametreleri belirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  2. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, veriyi analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara ulaşmak için mühendislik yargısını kullanma

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 2. Atık sahasının işletimi esnasında ortaya çıkabilecek zemin-katı atık etkileşimlerini belirleyerek önlemleri tespit eder

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  2. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 3. Atık sahasında iyileştirme gerekliliği tespitini genel çerçevede gerçekleştirir ve öneriler getirir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  2. Farklı kitlelerle etkili iletişim kurabilmek
  3. Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme
  4. Üyeleri liderlik vasfına sahip olan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin biçimde çalışabilme
  5. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Atıkların Oluşumu, Katı Atıklarla İlgili Standartlar ve Yasal Düzenlemeler
2. hafta: Geoteknik Mühendisliği Açısından Saha Seçimi
Ödev 1
3. hafta: Zeminlerin ve Atıkların Geoteknik Indeks, Mukavemet ve Sıkışma Özellikleri
Ödev 2
4. hafta: Çevresel Zemin İncelemeleri
Kısa Sınav
5. hafta: Zemin-Katı Atık Yapısal İlişki
Ödev 3
6. hafta: Zemin ile Gaz ve Sızıntı Suyu Etkileşimi
Kısa Sınav
7. hafta: Zemin-Katı Atık Hidrolik Özellikler
Ödev 4
8. hafta: Zemin-Kirlenme Sorunları
Kısa Sınav
9. hafta: Geoteknik Açıdan Tasarım
Vize Sınavı
10. hafta: Mevcut katı atık sahalarında sorunlar
Kısa Sınav
11. hafta: Geoteknik Parametrelerin Tespiti
Ödev 5
12. hafta: Sürekli İzleme ve Geoteknik incelemeler
Kısa Sınav
13. hafta: Mevcut Sahalarda İyileştirmede Geoteknik Parametreler
Ödev 6
14. hafta: Stabilite Sorunları ve Analizleri
15. hafta*: Proje Sunuşları
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1.Geotechnical and Geoenvironmental Engineering Handbook, R. Kerry Rowe, Springer, ISBN 978-1461356998, 2012 2.Fundamentals of Geoenvironmental Engineering, Butterworth-Heinemann Publishing, Elsevier, Paperback ISBN: 9780128048306, eBook ISBN: 9780128051450, 2017
Önerilen kaynaklar: 1-"Geotechnology of Waste Management", I.S.Oweis,R.P.Khera, Butterworths, 1990 2-"Waste Containment Systems, Waste Stabilization and Landfills: Design and Evaluation", H.D.Sharma, S.P.Lewis, John Wiley & Sons, 1994.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 15 10
Ödev: 2,3,5,7,11,13 20
Kısa sınav (Quiz): 4,6,8,10,12 10
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 6
Dönem projesi: 2 7
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 1 5
Ara sınav için bireysel çalışma: 5 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 5 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->