ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( CE 342 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yapı İşletmesi Hukuku ve Mühendislik Etiği
Ders kodu: CE 342
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 2021, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: YOK
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: İnşaat mühendisliğinde sözleşme hukuku, iş hukuku konularının tanıtılması, uyuşmazlık çözümleri ve hakemlik, etik ve profesyonel davranış usüllerine yönelik örnekler sunulması
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sözleşme hukuku konusunda etik ve sözleşme ilkelerine dair bilgi kazanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  2. Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. İnşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara çözüm üretebiir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  2. Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme
  3. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. İnşaat sözleşmesine ilişkin akademik çalışmaları, yargı kararlarını ve mevzuatı değerlendirme becerisi kazanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  3. Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme
  4. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. İnşaat Hukuku alanında öğrenme becerilerini ve eleştirel düşünce yeteneğini geliştirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  2. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, veriyi analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara ulaşmak için mühendislik yargısını kullanma
  3. Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme
  4. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 5. Mühendislik etiği kavramlarıyla ölçme değerlendirme yapabilir ve mühendislik projelerinde etik kararlar alma becerisi kazanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  3. Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: İnşaat Hukukuna Giriş
2. hafta: İnşaat Sözleşmelerinde Hukuk Kavramı ve Hukuksal İlişkiler
3. hafta: İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Hukuksal Yükümlülükleri
4. hafta: İnşaat Sözleşmelerinde İş Sahibinin Hukuksal Yükümlülükleri
5. hafta: İnşaat Sözleşmelerinde Mühendisin Hukuksal Yükümlülükleri
6. hafta: İnşaat Sözleşmelerinde Hukuksal İlişkilerin İncelenmesi
7. hafta: İnşaat Sözleşmelerinde Uyuşmazlık ve Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (1. Vize)
8. hafta: Mühendisin Uyuşmazlık Çözümlerindeki Görev ve Sorumlulukları
9. hafta: Etik Değerler
10. hafta: Mühendislik Etiği Kavramları (1. Ödev)
11. hafta: Mühendislik Etiği Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
12. hafta: Vaka Analizleri-I
13. hafta: Vaka Analizleri-II
14. hafta: İş ve Meslek Etiği
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: Kelley, G. (2012). Construction law: An introduction for engineers, architects, and contractors.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 10 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 1
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 7
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 7
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->