ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( CE 415 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yapı Dinamiği
Ders kodu: CE 415
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: CE 312
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı, yapıların dinamik etkilerin (deprem, rüzgar, vb.) altındaki davranışlarını incelemektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. yapıların dinamik kuvvetlerin etkisi altındaki (Deprem, rüzgar, vb.) davranışlarını kavramak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  2. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  3. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, veriyi analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara ulaşmak için mühendislik yargısını kullanma

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. yapıların dimanik kuvvetler altındaki analiz yöntemlerini uygulayabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  2. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  3. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. dinamik etkilere karşı yapısal modelin oluşturulması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  2. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  3. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Yapı dinamiğine giriş, hareket denklemleri
2. hafta: Tek serbestlik dereceli (TSD) sistemler -serbest titreşim ve dinamik özellikleri
(Ödev 1)
3. hafta: Harmonik yüklerin etkisi altındaki TSD sistemlerin davranışları
(Ödev 2)
4. hafta: Darbe yüklerinin etkisi altındaki TSD sistemlerin davranışları
(Ödev 3)
5. hafta: Deprem yer hareketi etkisi altında TSD sistemlerin davranışları
(Ödev 4)
6. hafta: Deprem yer etkisi altındaki TSD sistemler için davranış spektrumlarının elde edilmesi
(Ödev 5)
7. hafta: Genelleştirilmiş TSD sistemler
8. hafta: Ara sınav
Genelleştirilmiş TSD sistemlerin deprem yer hareketleri etkisi altındaki davranışları
(Ödev 6)
9. hafta: Çok serbestlik dereceli (ÇSD) sistemler - hareket denklemleri
10. hafta: ÇSD sistemler - serbest titreşim ve dinamik özellikleri
(Ödev 7)
11. hafta: ÇSD sistemlerde zaman tanım alanında hesaba dayalı mod toplama yöntemi
(Ödev 8)
12. hafta: ÇSD sistemlerde deprem spektrumu ile hesaba dayalı mod birleştirme yöntemi
(Ödev 9)
13. hafta: Yapı dinamiği ilkeleri ve bu ilkelerin deprem yönetmeliklerinden uygulanması
14. hafta: Yapı mühendisliği pratiğinde yapı dinamiğinin uygulanması
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Specification for Seismic Design of Buildings, Turkey, 2018
Class notes
Önerilen kaynaklar: Chopra, A.K., Dynamics of Structures in SI Units: Theory and Application to Earthquake Engineering, Pearson, 2019
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2,3,4,5,6,8,10,11,12 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 14
Ödev: 2 9
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 2
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 3 5
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->