ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( CE 443 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Geoteknik Deprem Mühendisliğine Giriş
Ders kodu: CE 443
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Selçuk TOPRAK
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 4 ()
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Bölüm seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: CE321 Zemin Mekaniği ve CE322 Temel Mühendisliği
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, zeminlerin deprem altında davranışı ve yapılarla etkileşimi açısından önemli temel bilgileri ve uygulamaları tasarım çerçevesiyle öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kuvvetli yer hareketinin genel karakteristiklerini belirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  3. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, veriyi analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara ulaşmak için mühendislik yargısını kullanma
  4. Üyeleri liderlik vasfına sahip olan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin biçimde çalışabilme
  5. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 2. Deprem ve yerel arazi etkilerini tanımlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  3. Farklı kitlelerle etkili iletişim kurabilmek
  4. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, veriyi analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara ulaşmak için mühendislik yargısını kullanma
  5. Üyeleri liderlik vasfına sahip olan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin biçimde çalışabilme
  6. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 3. Temel sıvılaşma analizleri gerçekleştirir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  3. Farklı kitlelerle etkili iletişim kurabilmek
  4. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, veriyi analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara ulaşmak için mühendislik yargısını kullanma
  5. Üyeleri liderlik vasfına sahip olan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin biçimde çalışabilme
  6. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 4. Basitleştirilmiş yöntemlerle istinat yapıları ve şevlerde deprem etkilerini tasarım açısından değerlendirir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  3. Farklı kitlelerle etkili iletişim kurabilmek
  4. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, veriyi analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara ulaşmak için mühendislik yargısını kullanma
  5. Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme
  6. Üyeleri liderlik vasfına sahip olan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin biçimde çalışabilme
  7. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Geoteknik Deprem Mühendisliğinin Gelişimi ve Uygulamaları
2. hafta: Deprem Dalgaların Yayılımı ve Etkileri
Ödev 1
3. hafta: Deprem Hasarları ve Zemin Etkileri
4. hafta: Deprem Tehlikesi ve Tasarım
Ödev 2
5. hafta: Sıvılaşma
6. hafta: Sıvılaşma ve Arazi Deneyleri
Ödev 3
7. hafta: Sıvılaşma Analizleri
8. hafta: Bina Deprem Yönetmeliği ve Sıvılaşma
Ödev 4
9. hafta: Sıvılaşma Etkileri
Vize Sınavı
10. hafta: İstinat Yapılarının Statik ve Dinamik Davranışları
11. hafta: İstinat Yapılarında Sismik Hasarlar
Ödev 5
12. hafta: İstinat Yapıları Tasarımında Sismik Etkiler
13. hafta: Şevlerin Statik ve Dinamik Davranışları
Ödev 6
14. hafta: Şev Tasarımında Sismik Etkiler; Proje Sunuşları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Geotechnical Earthquake Engineering, 1996, Steven L. Kramer, Prentice Hall, Inc., NJ, USA.
Geotechnical Earthquake Engineering Handbook, Robert M. Day, McGraw-Hill Handbooks
Lecture Notes
Önerilen kaynaklar: 1. Toprak, S. ve T. L. Holzer, “Liquefaction Potential Index: A Field Assessment”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 129, No. 4, 315-322 (2003).
2.Toprak, S., Nacaroğlu, E., Koç, A. C. 2015. Seismic Response of Underground Lifeline Systems, Chapter 10, Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology, Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering 39, Edited by Atilla Ansal, Volume 2, Springer, 2015.
3. Engineering for Earthquake Disaster Mitigation, 2014, Masanori Hamada, Springer
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 2-14 20
Ödev: 2,4,6,8,11,13 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 14
Ödev: 3 6
Dönem projesi: 2 7
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 9 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 9 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->