ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( CE 492 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bitirme Projesi II
Ders kodu: CE 492
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: CE 491
Staj durumu: Var
Dersin amacı: İnşaat mühendisliği öğrencileri için inşaat mühendisliği çalışmaları ve projeleri ile ilgili kapsamlı bir şekilde tasarım, inşaat ve yönetim faaliyetlerini içeren eksiksiz ve tutarlı bir bilgi seti sağlamak. Öğrencileri profesyonel mühendislik uygulamalarıyla tanıştırmak. Öğrencileri inşaat mühendisliği tasarım çalışmalarına dahil etmek ve disiplinler arası planlama, koordinasyon, iletişim ve teknik/mühendislik raporu yazmanın önemini vurgulamak.

   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Çok disiplinli görevleri içeren bir projeye ekip olarak katkıda bulunmak, ekip çalışması becerilerini geliştirmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  3. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  4. Farklı kitlelerle etkili iletişim kurabilmek
  5. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, veriyi analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara ulaşmak için mühendislik yargısını kullanma
  6. Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme
  7. Üyeleri liderlik vasfına sahip olan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin biçimde çalışabilme
  8. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
 2. Proje ile ilgili yönetmelikler, referanslar, geoteknik vb. bilgileri toplamak ve analiz etmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  3. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  4. Farklı kitlelerle etkili iletişim kurabilmek
  5. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, veriyi analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara ulaşmak için mühendislik yargısını kullanma
  6. Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme
  7. Üyeleri liderlik vasfına sahip olan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin biçimde çalışabilme
  8. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
 3. Yapıların dış yükler altında analizlerini ve tasarımlarını yapabilecek sayısal modellerin oluşturulması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel İnşaat Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  3. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  4. Farklı kitlelerle etkili iletişim kurabilmek
  5. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, veriyi analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara ulaşmak için mühendislik yargısını kullanma
  6. Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme
  7. Üyeleri liderlik vasfına sahip olan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin biçimde çalışabilme
  8. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulayabilme

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Proje konusunun belirlenmesi (proje)
2. hafta: Literatür tarama (proje)
3. hafta: Ulusal/uluslararası yönetmeliklerin taranması (proje)
4. hafta: Proje tasarım kriterlerinin belirlenmesi (proje)
5. hafta: İlk rapor sunumu ve teslimi (proje)
6. hafta: Tasarım ve projenin geliştirilmesi için serbest çalışma (proje)
7. hafta: Tasarım ve projenin geliştirilmesi için serbest çalışma (proje)
8. hafta: Tasarım ve projenin geliştirilmesi için serbest çalışma (proje)
9. hafta: Tasarım ve projenin geliştirilmesi için serbest çalışma (proje)
10. hafta: Ara rapor sunumu ve teslimi (proje)
11. hafta: Tasarım ve projenin geliştirilmesi için serbest çalışma (proje)
12. hafta: Tasarım ve projenin geliştirilmesi için serbest çalışma, final raporunun hazırlanması (proje)
13. hafta: Tasarım ve projenin geliştirilmesi için serbest çalışma, final raporunun hazırlanması (proje)
14. hafta: Tasarım ve projenin geliştirilmesi için serbest çalışma, final raporunun hazırlanması (proje)
15. hafta*: -
16. hafta*: Final raporunun sunulması
Ders kitapları ve materyaller: To be determined based on the selected design project
Önerilen kaynaklar: To be determined based on the selected design project
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 5,10 20
Proje: 1-14 80
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 0 0
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 6 14
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 4 3
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->