ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( CE 529 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Zemin İyileştirme Teknikleri
Ders kodu: CE 529
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Selçuk TOPRAK
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2020-2021, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Artan yapılaşma ve yapılar için yer ihtiyacı zeminlerin yapılaşma için uygun olmadığı alanların da değerlendirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu tür zeminlerin yapıya uygun hale getirilmesi için zemin iyileştirme yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu dersin amacı zeminlerin yapıların etkileri ve zemin özellikleri açısından değerlendirilmesi ve tasarım için gerekli olan disiplinler arası bilgileri (geoteknik, hidrolik, yapı mühendisliği, çevre, risk analizi ve diğer teknik disiplinler), kavramları, teorileri ve yöntemleri kazandırmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Zemin özelliklerini değerlendirir ve uygun iyileştirme yöntemini seçer

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  2. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulama becerisi.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. Zemine yapıdan gelen yükleri belirleyerek zemin iyileştirmeyi gerçekleştirir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  2. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  3. Farklı kitlelerle etkili iletişim kurma becerisi
  4. Üyeleri liderlik vasfına sahip olan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin biçimde çalışabilme becerisi
  5. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulama becerisi.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 3. Farklı zemin yapılarını farklı denge ve şekil değiştirmeleri göz önüne alarak değerlendirir ve tasarlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  2. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  3. Farklı kitlelerle etkili iletişim kurma becerisi
  4. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, veriyi analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara ulaşmak için mühendislik kararlarını kullanma becerisi
  5. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulama becerisi.

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 4. Proje ve raporları bireysel ve grup olarak hazırlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi
  2. Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi
  3. Farklı kitlelerle etkili iletişim kurma becerisi
  4. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulama becerisi.

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Zeminlerde görülen sorunlar
2. hafta: Zemin iyileştirme tekniklerinin irdelenmesi
Ödev
3. hafta: Zeminin taşıma kapasitesinin ve / veya zeminin kayma dayanımını arttırılması, hem mutlak hem de farklı oturmaların azaltılması
4. hafta: Deprem veya büyük titreşimler durumlarının irdelenmesi
Ödev
5. hafta: Karayolu, barajlar ve yapı temellerinde uygulanan yöntemler
6. hafta: Kompaksiyon, ön konsolidasyon, kum drenleri, fitil drenler ile iyileştirme
Ödev
7. hafta: Katkı maddeleri ile iyileştirme (kireç, çimento,uçucu kül, vb)
Proje
8. hafta: Dolgular, dolgu zeminlerin stabilitesini arttırıcı önlemler
Vize Sınavı
9. hafta: Sıvılaşma ve iyileştirme yöntemleri
10. hafta: Sıvılaşma ve iyileştirme yöntemleri
Ödev
11. hafta: Derin stabilizasyon, jet enjeksiyonu
12. hafta: Derin stabilizasyon, jet enjeksiyonu
Ödev
13. hafta: Ortamın donatılandırılması, geotekstiller, zemin çivisi ve ankrajlar
14. hafta: Ortamın donatılandırılması, geotekstiller, zemin çivisi ve ankrajlar,İyileştirilmiş zemin özelliklerinin kontrolü

Ödev
Proje
15. hafta*: .
16. hafta*: Proje Sunuşları ve değerlendirmeler
Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Soil Improvement and Ground Modification Methods (Paperback)by Nicholson, Peter G.
A Guide to Ground Treatment by J. M. Mitchell, Finlay M. Jardine, CIRIA, 2002 - 246 sayfa
Ground Improvement (3rd Edition), Author(s): Kirsch, Klaus; Bell, Alan, Taylor & Francis, 2013
Principles and Practices of Ground Improvement, Jie Han, John Wiley & Sons, Inc., 2015
Ders Notları
Önerilen kaynaklar: Soil Improvement and Ground Modification Meth… (Paperback)by Nicholson, Peter G.
A Guide to Ground Treatment by J. M. Mitchell, Finlay M. Jardine, CIRIA, 2002 - pp 246
Ground Improvement (3rd Edition), Author(s): Kirsch, Klaus; Bell, Alan, Taylor & Francis, 2013
Principles and Practices of Ground Improvement, Jie Han, John Wiley & Sons, Inc., 2015
Lecture Notes
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 7,14 20
Ödev: 2, 4, 6, 10, 12, 14 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 25
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 5 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 6
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->