ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( CRP 580 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Mekansal Ekonometriye Giriş
Ders kodu: CRP 580
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Merve YILMAZ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1-2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: İstatistiğe giriş veya denk
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders kapsamında mekansal bağımlı verileri belirlenmesi, tahmin edilmesi ve analizinin yapılması konuları anlatılacaktır. Mekansal bir aktörün ilişki içinde bulunduğu diğer mekansal aktörlerin davranışlarına bağlı olarak karar verme eğilimleri sosyal bilimlerin birçok alanında son yıllarda tartışılmaktadır. Mekansal karşılıklı bağımlılıkların kontrol edilmesi birçok alanda zengin ilişkileri ortaya çıkardığı gibi efektif parametreleri elde etmek için birçok çalışmada bu tarz yöntemler kullanılması gerekmektedir. Matris cebir, olasılık teorisi ve maksimum olabilirlik (maximum likelihood) yöntemleri genel olarak anlatıldıktan sonra mekansal ekonometri konsepti, genel olarak kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin R programı kullanılarak uygulamaları anlatılacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Mekansal bağımlı verilerin belirlenmesi, tahmin edilmesi ve analizinin yapılması konularını öğrenmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Şehir ve Bölge Planlama kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Karmaşık şehir ve bölge planlama problemlerini formüle edip çözmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. R istatistik programını kullanarak mekansal ekonometrik modelleri oluşturabilmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Şehir ve Bölge Planlama kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Karmaşık şehir ve bölge planlama problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bağımsız araştırma projeleri hazırlamak ve yönetmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 3. Farklı ekonomik konuları mekan ile ilişkilendirmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Şehir ve Bölge Planlama kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Karmaşık şehir ve bölge planlama problemlerini formüle edip çözmek
  3. Türkiye’deki mevcut planlama ve tasarım politikalarını, idari ve yasal yapıları değerlendirmek ve eleştirmek
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Olasılık teorisi (kısa özeti)
2. hafta: Matris cebir (kısa özeti)
3. hafta: Mekansal bağımlılık
4. hafta: Mekansal ekonometrik modellerin motivasyonu (Ödev)
5. hafta: Mekansal veri
6. hafta: Mekansal veri analiz yöntemleri
7. hafta: Maksimum olabilirlik yöntemi
8. hafta: Parametre tahmini yöntemi (Ödev)
9. hafta: Ara Sınav
10. hafta: Mekansal özbağlanımlı model
11. hafta: Parametre tahminlerinin yorumlanması
12. hafta: Model karşılaştırma yöntemleri (Ödev)
13. hafta: Sonlu bağımlı değişken modeller
14. hafta: Mekansal ve zamansal ekonometrik modeller
15. hafta*: ---
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: LeSage, J., & Pace, R. K. (2009). Introduction to Spatial Econometrics. CRC press.
Önerilen kaynaklar: 1. Anselin, L., Florax, R., & Rey, S. J. (Eds.). (2004). Advances in spatial econometrics: methodology, tools and applications. Springer.
2. Beck, N., K. Gleditsch, and K. Beardsley. (2006). “Space is More than Geography: Using Spatial Econometrics in the Study of Political Economy.” International Studies Quarterly 50: 27-44.
3. Elhorst, J. P. (2014). Spatial Econometrics. Springer Berlin Heidelberg.
4. Franzese, R.J. and J.C. Hays. (2007). “Spatial-Econometric Models of Cross-Sectional Interdependence in Political Science Panel and Time-Series-Cross-Section Data.” Political Analysis 15(2): 140-164.
5. Franzese, R.J, and J.C. Hays. (2008). “Empirical Models of Spatial Interdependence” In Oxford Handbook of Political Methodology, Eds. Janet Box-Steffensmeier, Henry Brady, and David Collier, pp. 570-604, Oxford U.K.: Oxford University Press.
6. Ward, M.D. and K.S. Gleditsch. (2008). Spatial Regression Models. Sage.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 4, 8, 12 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 13
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 10 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 16 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 21 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->