ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( DYB 512 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yapı Analizinde Matris Yöntemleri
Ders kodu: DYB 512
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2017, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bilgisayar programlarında yapısal analiz hesaplamalarına ait algoritmaların oluşturulması, hesap yöntemlerinde uyarlamaların yapılması ve matris metotlarını yapı analizinde kullanmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Çözümleme yapabilme, tasarım ve mühendislik sistemlerinin optimizasyonunu yaparken sonlu elemanlar yönteminin temel becerilerini kullanabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  7. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  8. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 2. Matrix yöntemi algoritmaları, uygulamaları ve yazılımları gibi konuları yorumlayabilme, geliştirebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  7. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  8. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
  4. Dönem projesi
 3. Mühendislik uygulamalarında en çok kullanılan çubuk elemanlardan oluşan sistemler için hesaplama yöntemlerilerini algoritmalarını (MATLAB ve PYTHON'da) oluşturma ve geliştirme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  8. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  9. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  4. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Mühendislik hesaplamalarında çözüm yöntemlerinin matrislerle ifade edilmesi ve algoritmanın kurulması (Gerber kirişinde çözümleme)
2. hafta: Yazılım Programlarına Giriş : MATLAB, PYTHON ve JUPYTER (Temel hesaplama teknikleri)
3. hafta: Yazılım programında algoritmaların kurulması (İzostatik Tek Serbestlik Sistemlerin Çözümlemeleri)
4. hafta: Yapı Analizinde Parametrik Hesaplamaların algoritma haline getirilmesi (İzostatik Tek Serbestlik Sistemlerin Tasarım Yük Kombinasyonları altında çözümlemeleri)
5. hafta: Parametrik Analiz sonuçlarının görselleştirilmesi ve optimum çözüm yaklaşımının incelenmesi (Linear olmayan sistemlerde sabit süneklik hesabının iterasyon ile yapılması)
6. hafta: Yapı analizinde Deplasman ve Kuvvet yöntemi (Kuvvet ve deplasman matrislerinin hesaplanması)
7. hafta: Sistem Rijitlik matrisinin kurulması (İzostatik kafes kirişlerin çözümlenmesi)
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Deplasman yöntemiyle çözümleme algoritmasının geliştirilmesi (hiperstatik kirişler)
10. hafta: Kuvvet yöntemiyle çözümleme algoritmasının geliştirilmesi (hiperstatik kirişler)
11. hafta: Direk eleman methoduyla analiz algortmasının geliştirilmesi (rijit düzlem çerçeveler)
12. hafta: Yapıların dinamik karakteristikleri, hesaplanma yöntemleri (Tek Serbestlik Dereceli Sistem)
13. hafta: Serbest titreşim analizi, hesap yöntemleri ve titreşim modları (Çok serbestlik dereceli sistem)
14. hafta: Modların süperpozisyonu ve deprem mühendisliğinde uygulaması (Çok serbestlik dereceli sistem)
15. hafta*: Vaka çalışması (Mimarisi verilen bir yapı üzerinde çözümlemeler)
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Class notes and lecture videos are accessible through CATS.
Önerilen kaynaklar: Prezemieniecki, J.S. Theory of Matrix Structural Analysis, Dover Pub. ISBN 04866-49482,1985.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 20
Ödev: 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 10
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->