ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( DYB 517 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Zemin Yapılarında Nümerik Modelleme
Ders kodu: DYB 517
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Hadi KHANBABAZADEH
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Geomekanikteki temel kanunların tanıtılması ve sayısal yöntemlerin geomekanikteki uygulama becerisinin kazandırılması
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sonlu elemanlar yöntemini geoteknik deprem mühendisliği alanında kullanabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  3. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
  3. Ödev
  4. Dönem projesi
 2. Geoteknik bünye kanunlarını sayısal modellemeye uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. Malzeme davranışını modelleyebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 4. Gerçek geoteknik problemleri sayısal yöntemler kullanarak çözebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  5. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  6. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  7. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  9. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 5. Doğrusal ve doğrusal olmayan yaklaşımla zeminleri modelleyebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  7. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sayısal modellemeye giriş - 1
Sayısal modellemede temel konuların tekrarı
Matris analizi
2. hafta: Sayısal modellemeye giriş - 2
Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemleirn çözümü
Sonlu farklar yöntemi
3. hafta: Sonlu elemanlar yöntemi - 1
Sonlu elemanlar yönteminin geomekanikte kullanımı
4. hafta: Sonlu elemanlar yöntemi - 2
Plaxis 2D programı kullanılarak modelleme (toprak dolgu baraj, tünel, derin kazı)
5. hafta: Zemin tepki analizi - 1
Zeminlerin sayısal yöntemlerle analizi
Homojen tabakalı zeminlerde 1D zemin teğki analizi (kohezyonlu ve kohezyonsuz)
6. hafta: Zemin tepki analizi - 2
Ölçülen ve hesaplanan zemin özellikleri
SHAKE91 kullanılarak zemin tepki analizi
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: Zemin sıvılaşması - 1
1D zemin davranış analizi
9. hafta: Zemin sıvılaşması - 2
Zemin sıvılaşmasında sayısal yöntemler
10. hafta: Zemin sıvılaşması - 3
Zemin - yapı etkileşimi
11. hafta: Sayısal modellemede ileri konular - 1
Zemin uygunluk denklemleri
Gelişmiş zemin modelleri
12. hafta: Sayısal modellemede ileri konular - 2
Plastisite teorisi
Kritik durum zemin mekaniği
13. hafta: Bilgisayar uygulamaları
14. hafta: Bilgisayar uygulamaları
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Dönem sonu sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. Wood, D. M., Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics, Cambridge, University Press, New York, 1990.
2. Chen, W. F., Mizuno, E., Nonlinear Analysis in Soil Mechanics: Theory and Implementation, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1990.
3. Kramer, S. L., Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1996.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12 20
Ödev: 3,6,9 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 12 3
Dönem projesi: 10 4
Dönem projesi sunumu: 2 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->