ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( DYB 519 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yapı Dinamiği
Ders kodu: DYB 519
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ülgen MERT TUĞSAL
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Yapı dinamiği temel kavramlarının tek ve çok serbestlik dereceli sistemlere uygulanması becerisinin kazandırılması
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Tek ve çok serbestlik dereceli sistemlerin yapı dinamiği açısından genel kavramlarını tanımlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  9. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 2. Yapı dinamiği kavramlarını deprem çözümlemesi ve yapı tasarımında uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  9. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 3. Yapıların deprem hareketleri altındaki davranışlarını Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne (TBDY 2018) göre açıklayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  9. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş:
Dinamik yük türleri
Mevcut yöntemlerin temel arka planı ve yapısal dinamikler için motivasyon

2. hafta: TSD sistemlerinin dinamikleri:
Dinamik denge denklemi
TSD sistemlerinin serbest titreşimi (Ödev-1)
3. hafta: TSD sistemlerinin dinamikleri:
Zorlanmış titreşim: harmonik ve periyodik yüklemeler
Dinamik tepki fonksiyonları, kuvvet aktarımı ve titreşim izolasyonu
4. hafta: TSD sistemlerinin dinamikleri:
Rastgele fonksiyonlara TSD tepkisi (Ödev-2)
5. hafta: TSD sistemlerinin dinamik tepkisinin sayısal değerlendirmesi
6. hafta: Elastik TSD sistemlerinin depreme tepkisi (Ödev-3)
7. hafta: ÇSD sistemler - Temel kavramlar:
Dinamik denge denklemi, statik yoğunlaşma
Simetrik plan ve planı asimetrik sistemler
8. hafta: ÇSD sistemlerinin serbest titreşim tepkisi:
Sönümsüz sistemler: doğal modlar ve özellikleri
Özdeğer problemi için sayısal çözüm
(Ara SINAV) (Dönem Projesi)
9. hafta: ÇSD sistemlerinin serbest titreşimi:
Sönümsüz sistemler için serbest titreşim tepkisi çözümü
Sönümlemeli sistemlerin serbest titreşim analizi
10. hafta: Doğrusal ÇSD sistemlerinin dinamik analizi:
Giriş, modal analiz
Modal analiz kullanarak deprem uyarımları için tepki geçmişi (Ödev-4)
11. hafta: Doğrusal ÇSD sistemlerinin dinamik analizi:
Tepki spektrumu analizi
Rayleigh sönümü kavramı
12. hafta: Genelleştirilmiş TSD sistemler (Ödev-5)
13. hafta: Sürekli sistemlerin dinamiklerine giriş:
Bir kirişin eksenel titreşimi için hareket denklemi
Bir kirişin eğilme titreşimi için hareket denklemi
14. hafta: Sürekli sistemlerin dinamiklerine giriş:
Serbest titreşim analizi
Modal süperpozisyon yöntemini kullanarak zorlanmış titreşim analizine giriş
15. hafta*: .
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Haftalık Ders Notları
Önerilen kaynaklar: 1. Dynamics of Structures, A. K. Chopra, Prentice Hall Englewood Cliffs, 2001.
2. Dynamics of Structures, R. W. Clough, J. Penzien, Mc Graw-Hill, New York, 1993.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 8 20
Ödev: 2,4,6,10,12 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 10 6
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->