ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( DYB 525 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Geoteknik Deprem Mühendisliği
Ders kodu: DYB 525
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Selçuk TOPRAK
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Şehirleşmenin artmasına ve yapıların her türlü zeminde yapılmasına paralel olarak zeminlerin deprem ve yapılara etkileri açısından değerlendirilmesi ve tasarım için gerekli olan disiplinler arası bilgileri (sismoloji, jeoloji, yapı mühendisliği, geoteknik, risk analizi ve diğer teknik disiplinler), kavramları, teorileri ve yöntemleri kazandırmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

   İçerik Yukarı
1. hafta: Geoteknik Deprem Mühendisliğine Giriş
2. hafta: Sismoloji, Depremler, Kuvvetli Yer Hareketi
Ödev
3. hafta: Sismik Tehlike Analizi, Dalga Yayılması
4. hafta: Zeminlerin Dinamik Özellikleri, Yer Tepki Analizi
Ödev
5. hafta: Yerel Arazi Etkileri ve Tasarım Yer Hareketleri
6. hafta: Sıvılaşma
Ödev
7. hafta: Sıvılaşma
Proje
8. hafta: Sıvılaşma, Ara Sınav
9. hafta: Sismik Şev Stabilitesi
10. hafta: Sismik Şev Stabilitesi
Ödev
11. hafta: İstinad Yapılarının Sismik Tasarımı
12. hafta: İstinad Yapılarının Sismik Tasarımı
Ödev
13. hafta: Sismik Tehlikeleri Azaltmada Zemin Iyileştirmesi
14. hafta: Sismik Tehlikeleri Azaltmada Zemin Iyileştirmesi
Proje
Ödev
15. hafta*: .
16. hafta*: Proje Sunuşları
Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Geotechnical Earthquake Engineering, 1996, Steven L. Kramer, Prentice Hall, Inc., NJ, USA.
Geotechnical Earthquake Engineering Handbook, Robert M. Day, McGraw-Hill Handbooks
Lecture Notes
Önerilen kaynaklar: 1. Toprak, S. ve T. L. Holzer, “Liquefaction Potential Index: A Field Assessment”, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 129, No. 4, 315-322 (2003).
2.Toprak, S., Nacaroğlu, E., Koç, A. C. 2015. Seismic Response of Underground Lifeline Systems, Chapter 10, Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology, Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering 39, Edited by Atilla Ansal, Volume 2, Springer, 2015.
3. Engineering for Earthquake Disaster Mitigation, 2014, Masanori Hamada, Springer
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 7, 14 20
Ödev: 2, 4, 6, 10, 12, 14 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 5 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 6
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->