ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( DYB 537 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Deprem ve Rüzgar Mühendisliği
Ders kodu: DYB 537
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Yapı dinamiğinin temel kavramlarını benimsenmesi ve deprem ve rüzgar gibi dinamik yüklerin etki ettiği yapıların davranışlarının incelenmesi
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Rüzgar ve deprem etkilerine maruz yapıların dinamik ve sismik davranışlarını yorumlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Sözlü sınav
 2. Deprem mühendisliğinde kullanılan nümerik yöntemler ve tasarım yöntemlerini kullanabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 3. Deprem yönetmeliklerinin nasıl geliştirildiğini ve uygulamalarını kavrayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  7. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Dinamik etkilere karşı yapısal tasarımın önemi (deprem ve rüzgar)
2. hafta: Sismolojinin mühendislik yüzü
3. hafta: Yapıların sismik mukabelesi
Tek serbestlik dereceli (TSD) sistemlerde serbest titreşim
4. hafta: TSD sistemlerin harmonik kuvvetlere mukabelesi
5. hafta: TSD sistemlerin darbe yüklerine mukabelesi
6. hafta: Genelleştirilmiş TSD sistemler
7. hafta: Çok serbestlik dereceli (ÇSD) sistemler
Karakteristik denklem
Mod şekilleri - 1
8. hafta: Çok serbestlik dereceli (ÇSD) sistemler
Karakteristik denklem
Mod şekilleri - 2
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: Yapıların doğrusal elastik deprem mukabelesi
11. hafta: Yer hareketine maruz çok katlı yapılarda modal süperpozsiyon yöntemi - 1
12. hafta: Yer hareketine maruz çok katlı yapılarda modal süperpozsiyon yöntemi - 2
13. hafta: Doğrusal olmayan inelastik deprem mukabelesi
14. hafta: Doğrusal ve doğrusal olmayan tasarım spektrumu
15. hafta*: Rüzgar etkilerine karşı yapısal tasarım
16. hafta*: Dönem sonu sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. Chopra, A.K., Dynamics of Structures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
2. Clough, R.W. and Penzien, J., Dynamics of Structures, McGraw Hill.
3. Naeim, F. (editor), The Seismic Design Handbook, Van Nostrand, New York, Ny.
4. Z. Celep ve N. Kumbasar, Örneklerle Yapı Dinamiği ve Deprem Mühendisliğine Giriş, Sema Matbaacılık, İstanbul.
5. Z. Celep ve N. Kumbasar, Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Sema Matbaacılık, İstanbul.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 20
Ödev: 2,4,6,8,10,12 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 8 6
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 1 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->