ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( DYB 553 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri Çelik Yapılar I
Ders kodu: DYB 553
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Onur ŞEKER
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımı becerisi ve tasarım felesefeleri biligisinin kazandırılması
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Depreme dayanıklı çelik yapı tasarlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  10. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  11. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
 2. Çelik yapılarda, ana yapısal elemanlar ve tasarım felesefelerini açıklayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  10. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  11. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Sözlü sınav
 3. Basit bir çelik çerçeve tasarımı yapabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  10. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  11. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımına giriş
Çelik yapı taşıyıcı sistemleri - 1
2. hafta: Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımına giriş
Çelik yapı taşıyıcı sistemleri - 2
(Ödev 1)
3. hafta: Yapısal çelikler ve özellikleri
4. hafta: Tasarım felsefeleri - 1
(Ödev 2)
5. hafta: Tasarım felsefeleri - 2
6. hafta: Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımı - 1
(Ödev 3)
7. hafta: Depreme dayanıklı çelik yapı tasarımı - 2
8. hafta: Birleşimlere giriş (Ara sınav)
(Ödev 4)
9. hafta: Birleşimler - 1
10. hafta: Birleşimler - 2
(Ödev 5)
11. hafta: Çelik moment çerçevelerin tasarımı - 1
12. hafta: Çelik moment çerçevelerin tasarımı - 2
(Proje)
13. hafta: Merkezi çaprazlı çerçevelerin çasarımı - 1
14. hafta: Merkezi çaprazlı çerçevelerin çasarımı - 2
15. hafta*: .
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. Salmon, C.G. and Johnson, J.E., Steel Structures, Happer Collins.
2. AISC, Manual of Steel Construction, Load and Resistance Factor Design, Chicago.
3. AISC, Manual of Steel Construction, Allowable Stress Design, Chicago.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12 20
Ödev: 2,4,6,8,10 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 8 5
Dönem projesi: 24 1
Dönem projesi sunumu: 12 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->