ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( DYB 570 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kıyı Mühendisliği
Ders kodu: DYB 570
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Burak AYDOĞAN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Dersin amacı; Kıyı Mühendisliğinin temel kavramları,Dalga mekaniğinin temelleri, rüzgar-dalga ilişkisi, kıyı profil tipleri, ve çeşitli kıyı yapılarının tasarımları konularında öğrencileri bilgilendirmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Öğrenciler Deniz dalgaların özelliklerini sıralayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  2. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Öğrenciler dalga etkisinde kıyı yapılarının tasarımını yapar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  3. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Dalgaların kıyılara ve yapılara etkilerini açıklayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  3. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Kıyı Mühendisliğine Giriş, kıyı alanlarının tanımı, Dalga tanımı özellikleri, sınıflandırılması, potansiyel akım.
2. hafta: Dalga teorilerinin özellikleri ve geçerlilik şartları, Lineer dalga teorisi; Dalga yayılma hızı, Kinematik, Basınç dağılımı, Dalga enerjisi, Enerji akısı
3. hafta: Sığlaşan dalgaların özellikleri, sığlaşma, sapma, kırılma, Dönme ve yansıma kavramları
4. hafta: Düzensiz dalga kavramı, özellikleri, dalga spektrumu, kısa dönem dalga istatistiği.
5. hafta: Düzensiz dalga şartlarında, sığlaşma, sapma, dönme ve kırılma.
6. hafta: Dalga tırmanması, dalga aşması, dalga iletimi
7. hafta: Rüzgar dalgalarının oluşması, dalga tahmin yöntemleri, SPM, CEM dalga tahmin yöntemleri, spektral dalga modelleri.
8. hafta: Uzun dönem dalga istatistiği, En büyük dalga dalga istatistiği.
9. hafta: Yıl içi Sınavı,
Kıyı profilleri, Kıyıya dik ve kıyı boyu katı madde taşınımı. Kıyı erozyonu, kıyı koruma yapıları.
10. hafta: Kıyı koruma yapılarının tasarımı, Tasarımda risk, Proje ömrü, Yineleme periyodu ve tasarım dalgası kavramları,
11. hafta: Dalgakıranlar; düşey yüzlü dalgakıranların tasarımı.
12. hafta: Taş dolgu dalgakıranların tasarımı, Hudson ve Van der Meer ifadeleri.
13. hafta: Ağırlık tipi yanaşma yapılarının tasarımı, Ağırlık tipi yanaşma yapılarında deprem etkisi.
14. hafta: Silindirik yapılara etkiyen dalga kuvvetleri akıntı kuvvetleri, silindirik cisimler çevresinde oyulma.
15. hafta*: Final hazırlık ve Ödev Teslim
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Basic Coastal Engineering, Robert M. Sorensen, Springer
Lecture notes
Önerilen kaynaklar: Basic Coastal Engineering, Robert M. Sorensen, Springer
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2,3,4,5,7,8,12,13,14,15 40
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 16
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 7 10
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->