ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( DYB 587 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Deprem Bölgelerinde Yerleşme
Ders kodu: DYB 587
Öğretim üyesi: Dr. Betül KONUKÇU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2/3/4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Deprem tehlikesi bulunan bölgelerin yerleşimlerinin planlanması veya mevcut yerleşimlerin geoteknik tehlikeleriyle birlikte risk analizi uygulamalarının kazandırılması
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Deprem tehlikesi bulunan bölgelerdeki yerleşimleri planlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  10. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Mevcut yerleşimlerin risk analizini yapılabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  10. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 3. Mevcut yerleşimlerin geoteknik tehlikelerini belirleyebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  5. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  6. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  10. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Deprem riski ve tehlikesi
Depremlerin belirsizliği
Deprem şiddeti ve büyüklüğü
Ölçek sistemleri
Yerleşim yöntemleri
Tasarım depremi
2. hafta: Yer hareketi özellikleri
Deprem şiddeti ve yer hareketi parametreleri arasındaki korelasyonlar
Yer hareketi karekteristiklerine etki eden değişkenler
3. hafta: Deprem tehlikesinin belirlenmesi
Deprem tehlikesi analiz yöntemleri (kesinsel ve olasılıksal)
4. hafta: Azalım ilişkileri
Bölgelerin sismik parametrelerinin hesaplanması
5. hafta: Yüzeysel faylanma ve tektonik hareketler
Yer sarsıntısı şiddeti
6. hafta: Gerekli verinin toplanması için yapılan arazi ve laboratuvar çalışmaları
7. hafta: Saha (zemin) davranış analizleri (doğrusal olmayan davranış)
Yer hareketi özelliklerine göre bölgeleme
Yerel büyütme
8. hafta: Ara sınav
9. hafta: Yer hareketi özelliklerine göre bölgeleme
10. hafta: Sıvılaşma olasılığına göre bölgeleme
11. hafta: Oturmalar ve yanal yayılmalar
12. hafta: Şev kaymalarına göre bölgeleme
13. hafta: Depremle ilişkili su baskınları
14. hafta: Veri toplama, değerlendirme, analizler ve mikrobölgeleme haritalarının oluşturulması - 1
15. hafta*: Veri toplama, değerlendirme, analizler ve mikrobölgeleme haritalarının oluşturulması - 2
16. hafta*: Dönem sonu sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: 1. Kramer, S. L., Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1996.
2. TC4, ISSMFE.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 12 20
Ödev: 3,6,9 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 15
Ders dışı bireysel çalışma: 3 15
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 10 6
Dönem projesi: 10 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->