ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( DYB 599 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Uzmanlık Alan Dersi
Ders kodu: DYB 599
Öğretim üyesi: Danışman öğretim üyesi
AKTS kredisi: 52.5
GTÜ kredisi: 0 (8+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencinin belirli bir bilimsel alanda/konuda bilgi ve deneyimini artırmasını, özgün, bağımsız, bilime katkı sağlayacak bir bitirme tezi çalışması planlamasını, tez çalışmasını zamanında ve kurallara uygun şekilde belgelendirip, sonuçlarını SCI kapsamında akademik makale olarak yayımlamasını sağlamak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Güncel literatürü ve gelişmeleri takip etmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. YETKİNLİK
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Öğrenme Yetkinliği
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
  14. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 2. Tanımlanmış bir problemi uygun bilimsel yöntemlerle çözmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. YETKİNLİK
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Öğrenme Yetkinliği
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
  14. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 3. Araştırma konusu hakkında veri toplamak, analiz etmek ve uygulamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. YETKİNLİK
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Öğrenme Yetkinliği
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
  14. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 4. Araştırma sonucunda hazırlanan raporu bir grup dinleyici karşısında sunabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. YETKİNLİK
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Öğrenme Yetkinliği
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
  14. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 5. Tez konusu ile ilgili araştırma sonuçlarını değerlendirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. YETKİNLİK
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Öğrenme Yetkinliği
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik
  14. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 6. Güncel literatürü ve gelişmeleri takip etmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. YETKİNLİK
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Öğrenme Yetkinliği
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 7. Tanımlanmış bir problemi uygun bilimsel yöntemlerle çözmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. YETKİNLİK
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Öğrenme Yetkinliği
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 8. Araştırma konusu hakkında veri toplamak, analiz etmek ve uygulamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. YETKİNLİK
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Öğrenme Yetkinliği
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 9. Araştırma sonucunda hazırlanan raporu bir grup dinleyici karşısında sunabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. YETKİNLİK
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Öğrenme Yetkinliği
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
 10. Tez konusu ile ilgili araştırma sonuçlarını değerlendirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Deprem ve Yapı Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Sismik tasarım kodları, yapısal dinamikler, geoteknik deprem mühendisliği, deprem direnci tasarımı, sismik veri elde etme ve işleme, deprem tehlikesi ve risk analizi ile ilgili temel bilgiler edinmek
  3. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  4. YETKİNLİK
  5. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  7. Öğrenme Yetkinliği
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  10. Tez çalışmaları için gerekli yeni araçların ve/veya yazılımların temel prensip ve uygulamalarını anlamak
  11. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  12. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  13. Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
2. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
3. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
4. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
5. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
6. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
7. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
8. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
9. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
10. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
11. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
12. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
13. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
14. hafta: Yüksek lisans tezine bağlı özgün araştırma, geliştirme, analiz ve tasarım
15. hafta*: Yüksek lisans tezinin dönem değerlendirmesi
16. hafta*: Yüksek lisans tezinin dönem değerlendirmesi
Ders kitapları ve materyaller: Seçilen konu ve içeriğe göre belirlenir.
Önerilen kaynaklar: Seçilen konu ve içeriğe göre belirlenir.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 1-16 100
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 0 0
Ders dışı bireysel çalışma: 0 0
Uygulama, Rehberli problem çözme: 10 15
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 40 15
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->