ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 101 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Elektronik Mühendisliğine Giriş ve Kariyer Planlama
Ders kodu: ELM 101
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çiçek
AKTS kredisi: 2
GTÜ kredisi: 2 (2+0+0)
Yılı, Dönemi: 1, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Elektronik Mühendisliği altındaki farklı alanları öğrencilerle paylaşarak, onlara Elektronik Mühendisliğini, kariyer tercihleri, proje tasarım ve geliştirme temelleri ve tekniklerini ve bölüm müfredatı tanıtılacaktır. Kariyer Planlama kısımları ile, öğrencilerin iş dünyasini, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Bu ders, öğrencilerin kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anllamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde gelişmelerine yardımcı olur.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Genel etik kurallarına uyma, mühendislik etiği, sorumlulukları ve geçerli standartlar hakkında bilgi ve farkındalık.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Matematik, Fen ve Temel Elektronik Mühendisliği konularında bilgi.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Elektronik Mühendisliği alanındaki problemlerin farkında olmak ve bilgiyi toplumun refahı için kullanmak. Sağlık, çevre ve güvenlik alanlarında mühendislik uygulamalarının etkilerinden kaynaklı sorunları ve oluşabilecek hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
  2. Elektronik Mühendisliği alanındaki problemlerin farkında olmak ve bilgiyi toplumun refahı için kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Elektronik Mühendisliğine Giriş
2. hafta: Algoritma ve Programlama
3. hafta: Elektronik Devreler
4. hafta: Enerji ve Dağıtım
5. hafta: Elektromanyetik Alanlar
6. hafta: Sinyal ve Görüntü İşleme
7. hafta: Haberleşme
8. hafta: Antenler
9. hafta: Güvenlik ve Kriptoloji
10. hafta: Mühendislik Etiği
11. hafta: Kariyer Nedir?

Beceri, yetenek, yetkinlik, kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarının açıklanması ve öğrencilerin farkındalıklarının artırılması. Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları: Öğrencilerin, lisans eğitimlerini destekleyecek değişim ve eğitim bursu programları hakkında bilgilendirme yapılması.
12. hafta: Sektör Günleri - Özel Sektör.

Özel sektörden; hizmet, finans, üretim vb. farklı alanların günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentiler ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve özel sektörde başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir.
13. hafta: Sektör Günleri - Akademi.

Farklı disiplinlerde, akademik kariyer düşünen öğrencileri bilinçlendirmek ve günümüz koşullarındaki gereklerini aktarmak amacıyla akademisyenlerin katılımı ile panel düzenlenmesi. Söz konusu panele, öğrencileri motive etmek ve yüreklendirmek amacı ile panelin düzenlendiği üniversiteden mezun ve akademik alanda başarı göstermiş ilham verici kişilerin katılımı önerilmektedir.
14. hafta: Özgeçmiş ve Kapak Yazısı Hazırlama. Özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama eğitimleri.
15. hafta*: x
16. hafta*: x
Ders kitapları ve materyaller: -
Önerilen kaynaklar: [1] Elektronik Mühendisliğine Giriş, Editörler A. Okatan, M. Ün, Papatya Bilim.
[2] Introductıon to Electronic Engineering, V. Vodovozov, www.bookboon.com.
[3] Electrical Circuit Theory and Technology, 5th Ed., J. Bird, Routledge, London and New York.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 1-14 100
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 2 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 11
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->