ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 218 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Olasılık ve Rastgelelik
Ders kodu: ELM 218
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin temel amacı mühendislik öğrencilerine temel istatistik kavramlarını kullanabilecekleri seviyede öğretmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Temel istatistik kavramlarını karşılaştığı mühendislik problemlerine uygulama yetisi kazanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 2. Gerçek hayattaki bilimsel senaryolar ve veri setlerine dayanan rasgele değişkenlerin olasılık dağılım fonksiyonlarını elde eder, ve bunu beklenen değeri ve varyansı bulmak için kullanır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Olasılık teorisinin temel kavramlarını açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Durağan rasgele prosesler ağırlıklı olmak üzere rasgele prosesleri tanımlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Saymanın temel ilkesi, permütasyon, kombinasyon
2. hafta: Olasılığın aksiyomları, koşullu olasılık
3. hafta: Bağımsızlık, zincir kuralı, Bayes kuralı, rasgele değişkenler
4. hafta: Ayrık rasgele değişkenlerin olasılık kütle ve birikimli dağılım fonksiyonları, beklenen değer ve varyansları
5. hafta: Bernoulli, binom, Poisson ve geometric rasgele değişkenler
6. hafta: Sürekli rasgele değişkenlerin olasılık yoğunluk ve birikimli dağılım fonksiyonları, beklenen değer ve varyansları
7. hafta: Birörnek, normal ve üstel rasgele değişkenler
8. hafta: Vize sınavı
9. hafta: Bir rasgele değişkenin fonksiyonu, ortak dağılımlı rasgele değişkenler
10. hafta: Marjinal ve koşullu dağılımlar, ilinti ve kovaryans
11. hafta: Bağımsız rasgele değişkenlerin toplamı, doğrusal ortalama karesel hata kestirimi
12. hafta: Koşullu beklenen değer, moment üreten fonksiyonlar
13. hafta: Limit teoremleri, Markov ve Chebyshev eşitsizlikleri, büyük sayıların zayıf yasası, merkezi limit teoremi
14. hafta: Rasgele süreçler, özilinti ve kovaryans fonksiyonları, güç görüngesel yoğunluğu, zamanla değişmeyen sistemlerin rasgele süreçlere cevabı
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: [1] Probability of Statistics for Engineering & Scientists. Walpole E.W., Myers R.H., Myers S.L., Ye K. Pearson Education, Prentice Hall Inc.

[2] Probability and Random Processes with Applications to Signal Processing and Communications, Scott L. Miller, Donald G. Childers
Önerilen kaynaklar: [1] A First Course in Probability, S. Ross, Prentice Hall

[2] Probability Random Variables and Stochastic Processes, A.Papolis, McGraw Hill
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 20
Kısa sınav (Quiz): 5 5
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 9
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 2 1
Ara sınav için bireysel çalışma: 11 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 11 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->