ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 227 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Devre Teorisi II
Ders kodu: ELM 227
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: ELEC 225
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Elektrik devre analizini öğretmek
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Temel devre teoremleri hakkında bilgi edinir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 2. AC devrelerine ilişkin temel kavramları tanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 3. AC devre problemlerini çözebilme yeteneği kazanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Veri analizi ve yorumunun yanında deneyler tasarlayıp yürütmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sinüsoydal kalıcı hal analizi, tanımlar
2. hafta: Sinüsoydal kalıcı hal analizi ve analiz metotları
3. hafta: AA sistemlerinde güç
4. hafta: Karşılıklı endüktans
5. hafta: Üç fazlı devreler
6. hafta: Frekans cevabı
7. hafta: Laplas Dönüşümü temeller
8. hafta: Laplas Dönüşümü temeller
9. hafta:
Laplas Dönüşümü tam cevap
10. hafta: Proje Sunumları
11. hafta: Fourier Serileri
12. hafta: Fourier Dönüşümü
13. hafta: Süzgeç Devreleri
14. hafta: İki kapılı - üç kapılı devreler
15. hafta*: .
16. hafta*: .
Ders kitapları ve materyaller: Introduction to Electric Circuits, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Wiley, 9. Baskı, ISBN: 0-471-19246-5
Önerilen kaynaklar: 1) Electric Circuits, Nilsson Riedel, Pearson, 11th Edition, 2019, ISBN 978-0-13-474696-8. 2) Fundamentals of Electric Circuits, C. K. Alexander, M. N. O. Sadıku, McGraw Hill, 2000.
3) Electrical Engineering: Principles and Applications, A. R. Hambley, Prentice Hall, 1997.
4) An Introduction to Circuit Analysis: A Systems Approach, D. E. Scott, McGraw Hill, 1987.
5) Devre Teorisine Giriş, Fehmi Uçar, Birsen Yayınevi, 1982.
6) Devre Analizi Dersleri, Kısım I, Prof. Dr. Yılmaz Tokad, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1981.
7) Introduction to PSpice: Supplement to Electric Circuits, J. W. Nilsson, S. A. Riedel, 4. Baskı, Literatür, 1994.
8) Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri - Alternatif Akım Devreleri Cilt2, Uğur Arifoğlu, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Mart 2000, ISBN: 975-316-403-3.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 10 40
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 60
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 1 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 1 14
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 6 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 14 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->