ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 234 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Lojik Devreler ve Tasarım
Ders kodu: ELM 234
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çiçek
AKTS kredisi: 4
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı; günümüzde bilgisayar, cep telefonları, veri depolama, veri aktarma ve haberleşme gibi birçok farklı alanda kullanılan sayısal cihazların yapı taşı olan mantık devrelerini incelemek, tasarım, doğrulama ve analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, ve bu sistemleri gerçekleyebilecek yetkinliğe ulaşmaktır. Dersin temel konuları, sayı sistemleri, mantık kapıları, birleşimli ve sıralı mantık devreleri, sonlu otomatlar ve hafıza devrelerinden oluşmaktadır. Farklı disiplinlerdeki öğrencilerin bir araya gelerek takım çalışmalarını yürütmeleri amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sayı sistemleri, sayısal lojik kapılar ve sayısal lojik devreler temel bilgisi

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Birleşik ve ardışık sayısal lojik devre tasarım teknikleri bilgisi

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Bir donanım tanımlama dilini kullanarak sayısal lojik devre tasarım ve doğrulamasını gerçekleştirmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  2. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Derse Giriş, Bilgi ve Sayısal Sistemler
2. hafta: Sayı Sistemleri ve Aritmetik İşlemler
3. hafta: Sayısal Lojik Kapılar, Lojik Seviyeler, Transistörlerle Sayısal Lojik Tasarım ve Güç Tüketimi
4. hafta: Boole Cebri ve Teoremleri, Cebirsel Lojik Sadeleştime
5. hafta: Karnough Haritalarıyla Lojik Sadeleştirme ve Temel Birleşik Lojik Yapıtaşları, Birleşik Lojik Devrelerde Zamanlama
6. hafta: Birleşik Lojik Yapıtaşları - Aritmetik Devreler
7. hafta: Arasınav
8. hafta: Donanım Tanımlama Dilleriyle Birleşik Lojik Devre Tasarımı
9. hafta: Donanım Tanımlama Dilleriyle Test Tezgahı Tasarımı
10. hafta: Bellek Devre Elemanları, RAM, ROM ve Ardışık Lojik Devre Tasarımı
11. hafta: Donanım Tanımlama Diliyle Ardışık Lojik Devre ve Sonlu Durum Makinesi Tasarımı
12. hafta: Ardışık Lojik Sayısal Yapıtaşları - Sayaç ve Kayaç Devreleri
13. hafta: Ardışık Lojik Devrelerde Zamanlama, Metastabilite, Senkronizasyon ve Paralelleştirme
14. hafta: Sayısal Lojik Devre Gerçekleme Teknolojileri ve Yöntemleri, Programlanabilir Lojik Aygıtlar PLA, PAL, CPLD ve FPGA, Proje sunumları
15. hafta*: -
16. hafta*: Dönem Sonu Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Harris and D. Harris, Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition, 1st edition. Morgan Kaufmann, 2015.
Önerilen kaynaklar: Mano and M. D. Ciletti, Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL, 5th Edition. Pearson, 2012.
Doulos, The Verilog Golden Reference Guide. The Designer’s Guide to Verilog
Doulos, The VHDL Golden Reference Guide. The Designer’s Guide to VHDL
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 11 10
Ödev: 4,8 10
Kısa sınav (Quiz): 15
Final sınavı: 16 35
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 10
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 2
Dönem projesi: 2 3
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 1 3
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->