ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 264 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İşaretler ve Sistemler
Ders kodu: ELM 264
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Koray KAYABOL
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: MAT201
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere sinyallerin ve sistemlerin tipleri ile özelliklerini öğretmek,
öğrencilerin LTI sistemlerin zaman ve frekans analizini yapabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İşaret ve sistemleri özelliklerine göre sınıflandırabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Lineer ve zamanla değişmeyen sistemlerin çıkışlarını dürtü cevabından bulabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Bir işaretin Fourier transformunu alabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Bir işaretin Laplace transformunu alabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: a) İşaretlerde işlemler
b) Periyodik, sinüsoidal işaretler
2. hafta: a) Karmaşık değişkenler, karmaşık üstel işaretler
b) Birim dürtü ve birim basamak fonksiyonları
c) Çift/tek, güç/enerji işaretleri
3. hafta: a) Sistemlerin özellikleri
b) Doğrusal ve zamanda değişmeyen (DZD) sistemler, birim dürtü yanıtı
4. hafta: a) Konvolüsyon toplamı ve konvolüsyon integrali
b) DZD sistemlerin özellikleri
5. hafta: a) DZD sistemlerin türev ve fark denklemleri ile tanımlanması
b) Sistemlerin blok diyagramları
6. hafta: a) DZD sistemlerin sıfır-durum/sıfır-girdi çıktıları,
b) DZD sistemlerin karmaşık üssel ve sinüsoidal işaretlere yanıtı
7. hafta: Fourier serileri
8. hafta: Vize sınavı, Fourier serilerinin özellikleri
9. hafta: Fourier dönüşümü
10. hafta: Fourier dönüşümünün özellikleri
11. hafta: Laplace dönüşümü
12. hafta: a) Laplace dönüşümünün özellikleri
b) Filtreleme
13. hafta: a) Örnekleme
b) Ayrık zamanlı Fourier serileri
14. hafta: Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Signals and Systems by Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, Hamid Nawab, Prentice Hall 1996
Önerilen kaynaklar: Schaum's Outline of Signals and Systems by Hwei Hsu, McGraw-Hill 1995.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 3,6,8,10 20
Kısa sınav (Quiz): 5 10
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 1
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 24 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->