ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 322 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kontrol Sistemleri
Ders kodu: ELM 322
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 4 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: MAT 215
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Kontrol sistemleriyle ilgili temel bilgilerin kavranması. Fiziksel sistemlerin matematiksel modellenebilmesi, s-düzleminde analizlerinin yapılabilmesi. Belirlenen performans kriterlerine göre kontrolcü tasarlanabilmesi ve frekans cevabı analizi.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kontrol sistemleriyle ilgili temel bilgileri kavrama

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  4. Elektronik Mühendisliği alanındaki problemlerin farkında olmak ve bilgiyi toplumun refahı için kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Fiziksel Sistem modelleyebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  4. Modern yöntemler ve teknik araçları kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. Belirlenen performans kriterlerine göre kontrolcü tasarlayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Modern yöntemler ve teknik araçları kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 4. Sistemin frekans cevabını inceleyebilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Modern yöntemler ve teknik araçları kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Kontrol sistemlerine giriş
2. hafta: Frekans domeninde modelleme
3. hafta: Frekans domeninde modelleme
4. hafta: Zaman cevabı
5. hafta: Geri beslemeli kontrol sistemleri
6. hafta: Kararlılık
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: Kalıcı durum hatası
9. hafta: Root locus
10. hafta: Root locus tekniği kullanılarak kompanzatör dizaynı
11. hafta: Frekans cevabı
12. hafta: Frekans cevabı tekniği kullanılarak kompanzatör dizaynı
13. hafta: Durum uzay yöntemi
14. hafta: Genel tekrar
15. hafta*: .
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Control System Engineering, Norman S. Nise, Sixth Edition, John Willey and Sons, ISBN 0-471-44577-0
Önerilen kaynaklar: 1- Automatic Control Systems, Benjamin Kuo, Eighth Edition, Prentice-Hall.
2- Feedback and Control Systems, J.J. DiStefano, III, A.R. Stubberud, I.J. Williams, Schoum’s Outline Series
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 10
Proje: 0
Ödev: 2,4,6,8,10,11,12,13 10
Kısa sınav (Quiz): 4,6,8,10 10
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 5
Ödev: 3 8
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 4
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 7 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->