ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 323 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Elektromekanik Enerji Dönüşümü
Ders kodu: ELM 323
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 4 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: ELM 341
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Elektromekanik enerji dönümünün temellerini kavramalarını sağlamak.Elektrik makinelerinin çalışma prensiplerini, kullanılan malzemeleri, gerilim endüksiyon ve hareket oluşumunu öğreterek; transformatörler ve doğru akım makinelerini analizi ile temel manyetik devre tasarım becerisi kazandırmak. Doğru Akım makinenin yapısı ve işletimi ile ilgili bilgi ve beceriyi kazandırmak kazandırmaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Transformatörlerin yapısını açıklar ve eşdeğer devre üzerinde analizler yapar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Doğru akım makinelerinin ana parametrelerini analiz eder

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Elektromanyetik devreleri analiz eder

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ DERSİNE GİRİŞ
2. hafta: MANYETİK DEVRELER VE MANYETİK MALZEMELER
Manyetik Devrelere Giriş
Akı Bağlantısı, Endüktans ve Enerji
3. hafta: Manyetik Malzemelerin Özellikleri
AA Uyartım
Kalıcı Mıknatıslar
Kalıcı Mıknatıs Malzemelerinin Uygulaması
4. hafta: TRANSFORMATÖRLER
Transformatörlere Giriş
Yüksüz Durum
İdeal Transformatör
Trafo Reaktansları ve Eşdeğer Devreler
5. hafta: Transformatör Analizinin Mühendislik Yönleri
Ototransformatörler; Çok Sargılı Transformatörler
Üç Fazlı Devrelerde Transformatörler
6. hafta: Üç Fazlı Devrelerde Transformatörler
Gerilim ve Akım Transformatörleri
Birim Sistemi
7. hafta: ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ PRENSİPLERİ
Manyetik Alan Sistemlerindeki Kuvvet ve Tork
Enerji Dengesi
8. hafta: Tek Uyartımlı Manyetik Alan Sistemlerinde Enerji
Enerjiden Manyetik Kuvvet ve Torkun Belirlenmesi
Co-enerjiden Manyetik Kuvvet ve Torkun Belirlenmesi
9. hafta: Çok Uyartımlı Manyetik Alan Sistemleri
Kalıcı Mıknatıslı Sistemlerdeki Kuvvet ve Tork
Dinamik Denklemler
10. hafta: DÖNER MAKİNALARA GİRİŞ
Temel Kavramlar
AA ve DA Makinelere Giriş
Dağıtılmış Sargılarda EMK
11. hafta: Döner Makinalarda Manyetik Alanlar
AA Makinelerde Döner Alan
Üretilen Gerilim
12. hafta: Silindirik Kutuplu Makinelerde Tork
Lineer Makineler
Manyetik Saturasyon
Kaçak Akı
13. hafta: DA MAKİNELERİ
Komutasyon
Armatür EMK'nın Etkisi
Analitik Temel Bilgiler: Elektrik-Devre Özellikleri
Analitik Temeller: Manyetik-Devre Özellikleri
14. hafta: Kalıcı Durum Performans Analizi
Kalıcı Mıknatıslı DA Makineleri
Kompanzasyon Sargıları
15. hafta*: .
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Electric Machinery, A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Jr., Stephen D. Umans, Mc Graw Hill, 6. Baskı, ISBN: 0-07-112193-5
Önerilen kaynaklar: 1) Electromagnetic and Electromechanical Machines, Leander W. Matsch, J. Derald Morgan, Wiley, 1987
2) Foundations of Electric Power, J. R. Codgell, Prentice Hall, 1999, ISBN: 0-13-907767-7
3) Chapman, S.J., Electric Machinery Fundamentals, 3rd Ed., MacGraw-Hill, 1999
4) S. A. Nasar, Electric Machines and Power Systems, Vol. 1, McGraw-Hill, 1995
5) Sen, P.C., Principles of Electric Machines and Power Electronics, John-Wiley & Sons, 1989
6) Adkins, B., Harley, R.G.: ‘The General Theory of Alternating Current Machines: Application to Practical Problems’ (Chapman and Hall, London, 1975).
7) Electric Machinery and Transformers, B. S. Guru, H. Hiziroglu, Third Edition, Oxford University Press, ISBN 0-19-513890-2
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 10 10
Ödev: 2,4,7,10,12,14 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 15 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 6
Dönem projesi: 1 6
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 2
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->