ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 341 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Elektromagnetik Alan Teorisi
Ders kodu: ELM 341
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ali ALKUMRU
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (2+2+0)
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: MAT201
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Elektrik alan, potansiyel kavramlarını; magnetik alan ve vektör potansiyel kavramlarını; elektromagnetik teorinin temel yasalarını aktarmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Elektrik ve magnetik alan, skaler ve vektör potansiyel, kapasite ve enerji kavramlarını tanımlamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Elektrostatik ve magnetostatik teoriyi mühendislik problemlerine uygulamak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Malzemeleri ve ortamları, elektriksel ve magnetik özelliklerine göre ayırt etmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Matematiksel Hatırlatmalar, Temel Varsayımlar
2. hafta: Elektrostatik: Coulomb Yasası, Elektrostatik Alan ve Alan Çizgileri, Elektrostatik Potansiyel ve Potansiyel Enerji
3. hafta: Elektrostatik: Gauss ve Poisson Denklemleri, Değişik Türden Yük Dağılımları ve Dirac Distribüsyonu
4. hafta: Elektrostatik: Alan ve Bünye Denklemleri, Sınır Koşulları ve Elektrostatiğin Esas Problemi
5. hafta: Elektrostatik: Denk Problemler ve Denk Kaynaklar (Görüntü İlkesi), Elektrostatik Enerji Yoğunluğu, Kapasite ve Kondansatör Kavramı
6. hafta: Elektrostatik: Uygulama
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: Magnetostatik: Lorentz Kuvveti, Akım Alanı ve Biot-Savart Yasası, Vektör Potansiyel ve Magnetostatiğin Temel Denklemleri
9. hafta: Magnetostatik: Alan ve Bünye Denklemleri, Sınır Koşulları, Akım Devrelerinin Birbirine Etkisi (Ampere Formülü)
10. hafta: Magnetostatik: Magnetik Alanın Sirkülasyonu (Ampere Formülü), Magnetik Devre Kavramı
11. hafta: Magnetostatik: Magnetik Enerji Yoğunluğu, İletken Ortamlar ve Durgun Elektromagnetik Alanlar, Magnetik Dipoller ve Sabit Mıknatıslar
12. hafta: Elektromagnetizma: Maxwell Denklemleri, Faraday Endüksiyonu
13. hafta: Elektromagnetizma: Elektromotor kuvvet, Öz ve Karşıt Endüktans Kavramları
14. hafta: Elektromagnetizma: Süreklilik Denklemi, Bünye Denklemleri
15. hafta*: .
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1- Mithat İdemen, Elektromagnetik Alan Teorisinin Temelleri, 4. Baskı İTÜ Vakfı Yayınları, 2015.
2- Gökhan Uzgören, alinur Büyükaksoy ve Ali Alkumru, Elektromagnetik Alan Teorisi Çözümlü Problemleri
Cilt I ve II, İTÜ Vakfı Yayınları, 2009.

Önerilen kaynaklar: 1- David K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, 2nd edition Pearson New International Edition
(Çeviri: Dalga ve Alan Elektromanyetizması, Akademi Yayın Hizmetleri Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.)
2- David K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Pearson New International Edition
(Çeviri: Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, Palme Yayınevi, 2020)
3- Constantine A. Balanis, Advanced Engineering Electromagnetics, 2nd edition Wiley, 2012
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 5,8,11 15
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 13
Ödev: 5 3
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 1 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 1 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->