ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 361 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Analog Haberleşme Sistemleri
Ders kodu: ELM 361
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 3, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: ELM 264 İşaretler ve Sistemler
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Analog haberleşme sistemlerinin çalışma prensiplerini öğretmek, tasarım yeteneği kazandırmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. İşaretleri ve sistemleri haberleşmeci gözüyle inceleyebilir ve değerlendirebilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Genlik modülasyonlu sistemleri tasarım ve analiz yeteneği geliştirirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Frekans modülasyonlu sistemleri tasarım ve analiz yeteneği kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 4. Haberleşmenin temel problemlerine analog çözüm üretirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Haberleşme sistemlerinin temelleri.
2. hafta: İşaretler ve sistemler teorisinin gözden geçirilmesi.
3. hafta: İşaretler ve sistemler teorisinin gözden geçirilmesi.
4. hafta: Enerji ve güç işaretleri, özilişki fonksiyonları, enerji ve güç yoğunluk fonksiyonları.
5. hafta: İdeal iletim ve bozulma.
6. hafta: Modülasyonu kavramı. Taşıyıcısı bastırılmış çift yan-bantlı genlik modülasyonu ve demodülasyonu.
7. hafta: Büyük taşıyıcılı çift yan-bantlı genlik modülasyonu ve demodülasyonu.
8. hafta: Ara sınav, Spektrum verimliği: Tek yan bandlı genlik modülasyonu
9. hafta: Spektrum verimliği: Tek yan bandlı genlik modülasyonu, Dik genlik modülasyonu, Artık yan band modülasyonu, Frekans bölmeli çoklama.
10. hafta: Modülatör ve demodülatör yapıları. Genlik modülasyonlu radyo alıcısı.
11. hafta: Açı modülasyonu: Faz modülasyonu (PM) ve frekans modülasyonu (FM).
12. hafta: Dar bantlı ve geniş bantlı frekans modülasyonu.
13. hafta: Frekans modülasyonlu işaretinin üretilmesi ve demodülasyonu, stereo FM.
14. hafta: Analog haberleşme sistemlerinin gürültü analizi.
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Fundamentals of Communication Systems, J. G. Proakis, M. Salehi, Prentice Hall, 2005, 1st Ed., ISBN: 0-13-147135-X
Önerilen kaynaklar: Introduction to Analog & Digital Communications, S. Haykin, M. Moher, 2nd Ed., Wiley, 2007, ISBN: 13 978-0-471-43222-7
Communication Systems, S. Haykin, J. Wiley, 2001, 4th Ed., ISBN: 0-471-17869-1
Contemporary Communication Systems Using MATLAB, J. G. Proakis, M. Salehi, PWS, 1998, ISBN: 0-534-93804-3
Modern Digital and Analog Communication Systems, B. P. Lathi, Oxford University Press, 1998, 3rd Ed. ISBN: 0-19-511009-9
Introduction to Communication Systems, F. G. Stremler, Addison Wesley, 1990, 3rd Ed., ISBN: 0-201-51651-9
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 40
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 11 5
Ödev: 5,10 5
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 2 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 2
Ödev: 6 2
Dönem projesi: 10 1
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->