ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 367 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sayısal İşaret İşlemenin Temelleri
Ders kodu: ELM 367
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Köksal HOCAOĞLU
AKTS kredisi: 5
GTÜ kredisi: 4 ()
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: ELM 264
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere temel düzeyde sayısal işaret işleme bilgileri kazandırmak ve uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Analog sinyallerin nasıl ayrık zaman sinyalleri ile temsil edilip işlendiğini yorumlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Ayrık zaman sistemlere yönelik doğrusallık, zamanda değişmezlik, konvolüsyon, frekans cevabı, z-dönüşümü ve ayrık-zamanlı Fourier dönüşümü gibi temel özelliklerini listeler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 3. Z transform ve ayrık Fourier transform tekniklerini kullanarak ayrık zaman sistemlerinin frekans analizini yapabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. FIR ve IIR filtreler tasarlayabilir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ayrık-zamanlı sinyaller ve ayrık-zamanlı sistemler
2. hafta: Doğrusal zamanla değişmez sistemler ve özellikleri, sabit katsayılı fark denklemleri
3. hafta: Fourier dönüşümü. özellikleri ve dizilerin Fourier dönüşümleri ile temsil edilmesi
4. hafta: Z-dönüşümü ve özellikleri
5. hafta: Ters z-dönüşümü
6. hafta: Örnekleme, örneklemenin frekans domeni gösterimi, sürekli zaman işaretlerinin ayrık-zamanlı işlenmesi, örtüşme önleyici filtre
7. hafta: Örnekleme oranının azaltılması, örnekleme oranının artırılması, analog-sayısal dönüşüm
8. hafta: Doğrusal zamanla değişmez sistemlerin frekans cevabı, genel gözden geçirme, Ara sınav
9. hafta: Rasyonel sistem fonksiyonları için frekans cevabı, genlik ve faz arasındaki ilişkiler, doğrusal faz ve grup gecikmesi kavramları
10. hafta: Filtre yapıları
11. hafta: FIR filtre tasarımı
12. hafta: IIR filtre tasarımı (dönüşüm tabanlı teknikler)
13. hafta: IIR filtre tasarımı (optimizasyon tabanlı teknikler)
14. hafta: Ayrık Fourier dönüşümü, hızlı Fourier transform algoritmaları
15. hafta*: .
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: A.V. Oppenheim and R.W. Schafer, Discrete Time Signal Processing, Prentice Hall, 2010
Önerilen kaynaklar: 1. S. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 4. Edition, 2011
2. J. H. McClellan, R. W. Schafer, M. A. Yoder, Signal Processing First, Prentice Hall, 2003
3. J.G. Proakis and D.G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, Prentice-Hall, NJ, Fourth Edition, 2007
4. Vinay K. Ingle, John G. Proakis, Digital Signal Processing Using MATLAB, Thomson Learning, 2. Edition, 2006
5. M. Hayes, Schaum's Outline of Digital Signal Processing, McGraw-Hill, 1999
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 1,2,3,4,5 5
Kısa sınav (Quiz): 3,6 20
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 5
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0.25 2
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1.5 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->