ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 368 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı
Ders kodu: ELM 368
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Köksal HOCAOĞLU
AKTS kredisi: 2
GTÜ kredisi: 1 ()
Yılı, Dönemi: 3, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli:  , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: ELM367 dersine kayıtlı olmak veya ELM367 dersinden başarılı olmak
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere temel düzeyde sayısal işaret işleme bilgileri kazandırmak ve uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Sürekli zaman işaretlerinin ayrık olarak işlenmesine yönelik olarak örnekleme teoreminin temel kavramlarını anlama becerisi kazanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri analizi ve yorumunun yanında deneyler tasarlayıp yürütmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Z-transform ve ayrık-Fourier transformu tekniklerini kullanarak ayrık zamanlı sistemlerin frekans analizini yapma becerisi kazanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 3. FIR ve IIR filtreler tasarlama ve gerçekleme becerisi kazanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri analizi ve yorumunun yanında deneyler tasarlayıp yürütmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 4. Sürekli zaman FT, ayrık zaman FT and ayrık FT arasındaki ilişkiyi anlama becerisi kazandırmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
   İçerik Yukarı
1. hafta: Laboratuvar tanıtımı
2. hafta: Gözden geçirme: İşaretlerin zaman ve frekansta gösterimi, periyodik işaretler ve harmonikler
3. hafta: Gözden geçirme: konvolüsyon ve fark denklemleri
4. hafta: Gözden geçirme: ayrık zamanlı Fourier dönüşümü uygulamaları
5. hafta: Lab 1: Ayrık zaman işaretleri ve sistemleri
6. hafta: Gözden geçirme: Z-dönüşümü
7. hafta: Lab 2: Z-dönüşümü
8. hafta: Gözden geçirme: örnekleme ve örtüşme
9. hafta: Gözden geçirme: örnekleme ve yeniden oluşturma
10. hafta: Lab 3: Örnekleme, örtüşme ve yeniden oluşturma
11. hafta: Gözden geçirme: frekans analizi, grup gecikmesi, FIR ve IIR filtreler
12. hafta: Lab 4: frekans analizi, grup gecikmesi, FIR ve IIR filtre tasarımı
13. hafta: Gözden geçirme: Proje önerileri
14. hafta: Proje sunumları
15. hafta*: NA
16. hafta*: NA
Ders kitapları ve materyaller: A.V. Oppenheim and R.W. Schafer, Discrete Time Signal Processing, Prentice Hall, 2010
Önerilen kaynaklar: 1. S. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 4. Edition, 2011
2. J. H. McClellan, R. W. Schafer, M. A. Yoder, Signal Processing First, Prentice Hall, 2003
3. J.G. Proakis and D.G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, Prentice-Hall, NJ, Fourth Edition, 2007
4. Vinay K. Ingle, John G. Proakis, Digital Signal Processing Using MATLAB, Thomson Learning, 2. Edition, 2006
5. M. Hayes, Schaum's Outline of Digital Signal Processing, McGraw-Hill, 1999
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 5,7,10,12 50
Proje: 14 20
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 2,3,4,6,8,9,11 30
Final sınavı: 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 0 0
Ders dışı bireysel çalışma: 2 11
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 4
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 6 1
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 2 7
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->