ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 421 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sensörler ve Aktüatörler
Ders kodu: ELM 421
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Fuad ALIEW
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders algılayıcıları ve eyleyicileri tanıtmayı amaçlamaktadır. Algılayıcılar ve eyleyiciler ile ilgili genel bilgiler çalışılacaktır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. en yaygın kullanılan algılayıcı ve eyleyiciler hakkında hem teorik hem de pratik bilgiye sahip olurlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri analizi ve yorumunun yanında deneyler tasarlayıp yürütmek
  2. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 2. piezoelektrik, termoelektrik, optoelektrik, piezoresistif, Newton yasaları, elektromanyetik, kapasitif ve diğerleri, sensörler ve aktüatörler yapmak için nasıl fiziksel etkiler ve kanunların kullanıldığını anlarlar

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri analizi ve yorumunun yanında deneyler tasarlayıp yürütmek
  2. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 3. farklı fiziksel etkilere dayanan algılayıcıları kullanarak bir ölçünün algılamasını karşılaştırın.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri analizi ve yorumunun yanında deneyler tasarlayıp yürütmek
  2. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 4. sensör özelliklerini elde etmek için sensör verilerini test edin ve çizin.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri analizi ve yorumunun yanında deneyler tasarlayıp yürütmek
  2. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 5. bir sensör veya aktüatör içeren yararlı bir cihaz tasarlayın ve davranışını tahmin edin.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri analizi ve yorumunun yanında deneyler tasarlayıp yürütmek
  2. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ölcüm ürünlerin temel yapıtaşları. Ölcüm bileşenlerin tanımlanması, belirlenmesi ve sınıflandırılması.
2. hafta: Algılayıcılar. Algılama ihtiyaçları. Ölçtükleri parametrelere göre algılayıcıların sınıflandırılması. Fiziksel çalışma ilkelerine göre algılayıcıların sınıflandırılması.
3. hafta: Yakınlık algılayıcıları. Açısal yerdeğişim algılayıcıları. Döngü ölçüm algılayıcıları.
4. hafta: Kuvvet ve tork ölçüm. Basınç algılayıcıları.
5. hafta: İvmeölçer. İvmeölçerin tarihi. Sismograf. İvmeölçer çeşitleri. Pizoelektrik ivmeölçerler. MEMS ivmeölçerleri. İvmeölçer modelleme.
6. hafta: Ciroskop. Ciroskopun tarihi. Mekanik ciroskoplar. Ciroskop çeşitleri. Halka-lazer ciroskoplar. Fiber-optik ciroskoplar. Coriolis etki(titreşen) ciroskoplar, MEMS ciroskoplar, Ciroskop modelleme. Ataletsel ölçüm birimleri.
7. hafta: Ara sınavı
8. hafta: Sıcaklık ve nem algılayıcıları. Işık algılama ve bütünleyici metal oksit yarıiletken görüntüleme algılayıcıları.
9. hafta: Eyleyiciler. Eyleyicilerin sınıflandırılması. Elektromekaniksel eyleyiciler. Elektromanyetizm. Elektrostatik. Pizoelektrik.
10. hafta: Güç yükseltme ve ayarlama. Yarıiletkenler. Diyotlar. Transistörler. Tristörler. Transistörler. Tipik güç yükselticiler. Arabirim etkenleri.
11. hafta: Elektrik makinaları. DA motorları. DA motor çeşitleri. DA fırçalı motorlar. DA fırçalı motorlar için sürücüler. DA fırçalı motorların modellenmesi. DA fırçaısz motorlar. DA fırçasız motorlar için sürücüler. DA fırçasız motorlar için etkin motor sürme algoritmaları.
12. hafta: Pizoelektrik eyleyiciler. Pizoetki olgusu. Pizomateryaller. Pizomotorlar(sesötesi). Sesötesi algılayıcılar. Pizoelektrik eyleyicilerin modellenmesi.
13. hafta: Akışkan sistemler. Hidrolik eyleyiciler. Hidrolik sistemlerin modellenmesi.
14. hafta: Pnömatik eyleyiciler. Pnömatik sistemlerin modellenmesi.
15. hafta*:
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Sensors and Transducers. Third Edition. Ian R. Sinclair.Newnes Publisher,
ISBN 0 7506 4932 1
Önerilen kaynaklar: Jacob Fraden, Springer, Handbook of modern sensors : physics, designs, and applications, 3rd. Edition, ISBN 0-387-00750-4
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 7 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 15 30
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 2 6
Dönem projesi: 2 13
Dönem projesi sunumu: 2 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 2 5
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 2 6
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->