ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 426 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Akıllı Elektrik Şebekeleri ve Güç Sistemlerine Giriş
Ders kodu: ELM 426
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Güç Sistem analizinde kullanılan analitik ve hesaplamalı teknikleri inceleyerek, Yük Akış ve Arıza Analizi kodları geliştirecek yetenekleri kazandırmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Güç sistemleri analizinde kullanılan analitik ve nümerik tekniklerin farkına varır.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Güç sistemi ile ilgili temelleri kavrar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  4. Elektronik Mühendisliği alanındaki problemlerin farkında olmak ve bilgiyi toplumun refahı için kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Güç sistemlerin işletilmesi, planlanması ve kontrolü hakkında bilgi ve yetenekleri geliştirir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  3. Modern yöntemler ve teknik araçları kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Güç sistemlerine giriş: a) Fazör Gösterim ve Güç Tanımı b) Temel güç sistemleri elamanları

2. hafta: Elektrik Enerjisi ve Çevre
3. hafta: AC İletim Hatları ve Yeraltı Kabloları
4. hafta: Güç Sistemlerinde Trafo
5. hafta: Yük Akışı Analizi
6. hafta: Dağıtım Sistemleri Yükler ve Güç Sistemleri
7. hafta: Dağıtım Sistemlerinde Yük Akış Analizi
8. hafta: Ara Sınav
9. hafta: Senkron Jeneratörleri
10. hafta: Voltaj Regülasyonu ve Süreklilik
11. hafta: Geçici ve Dinamik Kararlılık
12. hafta: Birbirine bağlı güç sistemleri


13. hafta: İletim Hattı Geçisi
14. hafta: Aşırı Gerilim ve Dalgalanma Korumas
15. hafta*: -
16. hafta*: -
Ders kitapları ve materyaller: Mohan N., Electric Power Systems-A First Course (Wiley, 2012)
Önerilen kaynaklar: Saadat, H.: ‘Power System Analysis’, (Second Edition, Mcgraw-Hill Book Company, 2002, Isbn 0072848693)
J. D Glover and M. Sarma, Power System Analysis And Design, ( Pws Publishing Company, Boston, 1994, Isbn 0-53493-960-0)
Stevenson, W. D., Graınger J. Jr.: ‘Power System Analysis’, (Mcgraw-Hill Book Company)
Padiyar, K. R.: ‘Power System Dynamics: Stability And Control’, (New York, John Wiley, 1995)
H. Çakır, Güç Sistem Analizi, Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Kitabı
U. Arifoğlu, ‘Güç Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi’, (Alfa Yayınları)
T. Gönen, ‘Modern Power System Analysis’, (John Wiley)
Arrılaga, J., Arnold, C.P.: ‘Computer Analysis Of Power Systems’ (J. Willey And Sons, London, 1990)

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 20
Ödev: 2,4,6,8,10,12 25
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 35
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 6
Dönem projesi: 10 1
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->