ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 431 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kriptolojiye Giriş
Ders kodu: ELM 431
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Serdar Süer ERDEM
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: ELM264
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Kriptografinin temellerini öğretmek amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kriptografik algoritmaları, teknikleri ve bunların dayandığı matematiği kavrayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Mümkün olan saldırıları ve dizayn hatalarının getirdiği tehlikeleri tahmin edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Kriptografik algoritmaları yazılımla gerçekleyebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Kriptografiye giriş.
2. hafta: Bezouts eşitliği Euclid algoritması, extended Euclid algoritması, modüler ters alma.
3. hafta: Modüler arithmetik, sonlu cisimler, asal cisimler, genişletilmiş cisimler.
4. hafta: Birli cisimler, AES (Advanced Encryption Standard).
5. hafta: AES ve blok şifre çalışma modları.
6. hafta: Haş algoritmaları, çakışmalar, doğum günü paradoksu.
7. hafta: Euler fonksiyonu, Euler teoremi, Fermat teoremi, eleman dereceleri, ilkel kökler, asallık testi.
8. hafta: RSA publik anahtar algoritması, RSA ile imzalama, hızlı modüler üs alma, CRT.
9. hafta: Vize sınavı
10. hafta: Ayrık logaritmalar, Diffie-Hellman anahtar değiş tokuşu, ElGamal publik anahtar kriptosistemleri.
11. hafta: Eliptik eğri kripto sistemleri 1.
12. hafta: Eliptik eğri kripto sistemleri 2.
13. hafta: DSA, eliptik eğri ile imzalama
14. hafta: Sertifikalar, SSL
15. hafta*:
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 5/E William Stallings, Prentice Hall 2011.
Önerilen kaynaklar: Handbook of Applied Cryptography, A. Menezes, P. Van Oorschot, and S. Vanstone, CRC Press 1996.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 45
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 0
Kısa sınav (Quiz): 6 5
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 4
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->