ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 444 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Anten Teorisi
Ders kodu: ELM 444
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ali ALKUMRU
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 4 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: ELM 342 EM Wave Theory
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Anten parametrelerini ve doğrusal anten dizilerini öğretmek ve analiz etmek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Anten linklerinin analizini ve tasarımını yapabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Doğrusal anten dizilerinin analiz ve tasarımını yapabilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Anten parametrelerini listeleyebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Elektromanyetik temellerin tekrarı.
Fazörleri, Maxwell denklemleri, Sınır koşulları.
2. hafta: Düzlemsel dalgalar
Polarizasyon.
3. hafta: Antenlerin devre elemanı modelleri.
Anten gücü, ışınım gücü ve kayıplar
4. hafta: Anten parametreleri: ışınım şiddeti, giriş empedansı, kazanç, yönlendiricilik.
5. hafta: Işınım diyagramları. Friinin iletim denklemi. Radar denklemi.
6. hafta: Akım-alan bağıntıları.
Vektör potansiyellerin tekrarı.
Uzak alan şartı.
7. hafta: Akım - uzak alan bağıntıları.
Hertz dipolü analizi.
8. hafta: Hertz dipolü kombinasyonları
Işınım diyagramlarının çizimi.
9. hafta: Vize sınavı
10. hafta: Doğrusal dizilere giriş: Dizi faktörü
Doğrusal eşit aralıklı diziler
Doğrusal eşit aralıklı eş beslemeli diziler.
11. hafta: Doğrusal eşit aralıklı sabit faz kaymalı diziler.
12. hafta: Dizi faktörü çarpımı.
İki boyutlu (düzlemsel) diziler.
13. hafta: Problem çözümü
14. hafta: Toprağın anten parametrelerine etkisi.
15. hafta*:
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller:
Önerilen kaynaklar: C.A. Balanis, Antenna Theory.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 3, 7, 11 20
Proje: 0
Ödev: 3, 10, 12 5
Kısa sınav (Quiz): 5 10
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 10
Uygulama, Rehberli problem çözme: 3 4
Ödev: 4 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 5 1
Ara sınav için bireysel çalışma: 9 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->