ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 452 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Analog Tümdevreler
Ders kodu: ELM 452
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: ELM 336
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin amacı temel MOS ve BJT analog tümdevre yapılarını öğretmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Temel analog tümdevre yapı bloklarını analiz edip tasarlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Temel CMOS işlemsel kuvvetlendirici tümdevrelerini anlayıp tasarlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. İkinci kuşak Akım taşıyıcı (CCII) ve geçiş iletkenliği kuvvetlendirici (OTA) devrelerini kavrayıp analiz edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Analog tümdevrelere giriş
2. hafta: BJT akım ve gerilim kaynakları
3. hafta: MOS akım ve gerilim kaynakları
4. hafta: BJT gerilim referansları
5. hafta: MOS gerilim referansları
6. hafta: MOS ve BJT doğru gerilim seviyesi öteleyiciler
7. hafta: BJT temel kazanç katları
8. hafta: MOS temel kazanç katları
9. hafta: Arasınav
10. hafta: İşlemsel kuvvetlendirici tasarımı
11. hafta: İşlemsel kuvvetlendirici tasarımı
12. hafta: BJT ve MOS geçiş iletkenliği kuvvetlendirici (OTA)
13. hafta: BJT akım taşıyıcı (CCII)
14. hafta: MOS akım taşıyıcı (CCII), Analog çarpma devreleri, osilatörler
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: H. Hakan Kuntman, Analog MOS Tümdevre Tekniği (Ders Kitabı), ITÜ Kütüphanesi, Sayı 1587, 1997.
H. H. Kuntman: Analog Tümdevre Tasarımı (2. Baskı), Birsen Yayınevi, 1998.
Önerilen kaynaklar: B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, Mc Graw-Hill, 2000.
P.R. Gray, P.J. Hurst, S.H. Lewis, R.G. Meyer, Analysis and design of analog integrated circuits, 4th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2001.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 3,6,9,11 20
Kısa sınav (Quiz): 7 10
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 10 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 1
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->