ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 460 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yazılım Tabanlı Haberleşme
Ders kodu: ELM 460
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: ELM 361 ve ELM 365 (min. DD)
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Yazılım tabanlı radyo ile gerçek zamanlı haberleşme sistem tasarımı ve uygulaması
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Gerçek zamanlı haberleşme sistemi tasarlayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  3. Modern yöntemler ve teknik araçları kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
 2. Çok antenli çok kullanıcılı haberleşme sistemi tasarlayabilir ve gerçekleştirilebilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Modern yöntemler ve teknik araçları kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 3. Telsiz haberleşme sistemleri hakkında bilgi edinirler ve uygularlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Modern yöntemler ve teknik araçları kullanmak
  6. Elektronik Mühendisliği alanındaki problemlerin farkında olmak ve bilgiyi toplumun refahı için kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Laboratuvar uygulamaları/sınavları
  4. Seminer/sunum
  5. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Yazılım tabanlı radyo ve Labview programının tanıtılması.
2. hafta: Telsiz haberleşme sisteminin tanıtılması ve Labview uygulaması
3. hafta: Telsiz kanalın tanıtılması ve Labview uygulaması
4. hafta: Sayısal modülasyon ve Labview uygulaması
5. hafta: Zamanda senkronizayon ve Labview uygulaması
Ödev 1
6. hafta: Frekansta senkronizayon ve Labview uygulaması
7. hafta: Kanal dengeleme ve Labview uygulaması
8. hafta: Temel bir sayısal haberleşme sisteminin gerçek zamanlı uygulaması
Ödev 2
9. hafta: Çok antenli haberleşme sistemleri
Arasınav
10. hafta: Verici anten çeşitleme teknikleri
11. hafta: Alıcı anten çeşitleme teknikleri
12. hafta: Çok kullanıcılı haberleşme sistemleri
13. hafta: Çoklu erişim teknikleri
14. hafta: Çok antenli çok kullanıcılı haberleşme sisteminin gerçek zamanlı uygulaması
Proje sunumları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Wireless Communication Signals: A Laboratory-based Approach, H. Arslan, Wiley, 2021.
Önerilen kaynaklar: MIMO-OFDM Wireless Communications with MATLAB, Y. S. Cho, J. Kim, W. Y. Yang, C. G. Kang, Wiley, 2010.
Telecommunication Breakdown: Concepts of Communication Transmitted via Software-Defined Radio, C. R. Johnson, W. A. Sethares, Prentice Hall, 2003.





  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 25
Ödev: 5, 8 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 2
Dönem projesi: 25 1
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->