ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 461 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Haberleşme Teknikleri
Ders kodu: ELM 461
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Oğuz KUCUR
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Lisans analog ve sayısal haberleşme dersleri (ELM 361, 365)
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Analog ve sayısal haberleşme sistemlerinin gürültü analizini yapmak. Haberleşme sistemlerinin temel bileşenlerini öğretmek ve AWGN kanallarda performansını incelemek.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Analog haberleşme sistemlerinin AWGN kanalda tasarımı ve analizi yeteneğini kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. Temel band sayısal haberleşme sistemlerini AWGN kanalda tasarlar ve analiz ederler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. Kanal denkleştirme ve sembol eşzamanlama sistemleri tasarlama yeteneği geliştirirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Haberleşmenin temelleri. İşaretler ve sistemler teorisinin gözden geçirilmesi.
2. hafta: Olasılık teorisinin gözden geçirilmesi.
3. hafta: Olasılık teorisinin gözden geçirilmesi.
4. hafta: Genlik modülasyonu (AM) teknikleri ve beyaz Gauss gürültüsü eklenen (AWGN) kanallarda performans analizi.
5. hafta: Genlik modülasyonu teknikleri ve AWGN kanallarda performans analizi.
6. hafta: Açı modülasyonu teknikleri ve AWGN kanallarda performans analizi.
7. hafta: Açı modülasyonu teknikleri ve AWGN kanallarda performans analizi. Analog haberleşme sistemlerinin performans karşılaştırılması.
8. hafta: Ara sınav, Sayısal haberleşmeye giriş.
9. hafta: Sayısal haberleşmeye giriş. Bilgi, entropi, kanal kapasitesi.
10. hafta: Kaynak kodlama. Darbe kod modülasyonu (PCM) tasarımı ve performans analizi.
11. hafta: Temel band haberleşmesi. AWGN kanal için optimum alıcı tasarımı.
12. hafta: İkili ve M-seviyeli temel band haberleşme tekniklerinin AWGN kanalda performans analizi.
13. hafta: Kanal denkleştirme.
14. hafta: Sembol eşzamanlama.
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: Communication Systems Engineering, J. G. Proakis, M. Salehi, Prentice Hall, 2nd Ed., ISBN: 0-13-061793-8.
Önerilen kaynaklar: Digital Communications, J. G. Proakis, M. Salehi, McGraw-Hill Yayınevi, 5. Baskı.
Digital Communications: Fundamentals and Applications, B. Sklar, Prentice Hall, 2. Baskı.
Wireless Communications: Principles and Practice, T.S. Rappaport, Prentice Hall, 2nd ed., 2002.
Introduction to Analog and Digital Communications, S. Haykin, M. Moher, Prentice Hall, 2nd ed., 2007.
Digital and Analog Communication Systems, Leon W. Couch II, Pearson, 8th Ed., 2013
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 6, 12 10
Ödev: 2, 4, 6, 8, 10, 13 10
Kısa sınav (Quiz): 13 10
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 3
Dönem projesi: 10 1
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 1
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->