ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 464 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Gezgin Haberleşme
Ders kodu: ELM 464
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: ELM 361 & ELM 365
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Telsiz haberleşmenin prensiplerini öğretmek, özellikle hücresel haberleşmeyi öğretmek, telsiz haberleşmede global bakış açısı kazandırmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Hücresel haberleşmenin prensiplerini ve mantığını açıklar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Telsiz haberleşme kanalını kavrarlar ve sayısal haberleşme sistemlerini telsiz haberleşme kanalında incelerler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Telsiz haberleşme sistemlerinin bütün katmanlarını inceleyerek global bakış açısı kazanırlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 4. Telsiz haberleşme sistemlerini ve standartlarını ayırt edebilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
   İçerik Yukarı
1. hafta: Gezgin/telsiz haberleşmeye giriş.
2. hafta: Hücre kavramı.
3. hafta: Hücre planlaması.
4. hafta: Telsiz haberleşme kanalı.
5. hafta: Telsiz haberleşme kanalı.
6. hafta: Sayısal modülasyon
7. hafta: Sayısal modülasyon
8. hafta: Sayısal modülasyon
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: Kanal kodlama
11. hafta: Kanal kodlama
12. hafta: Çoklu erişim teknikleri
13. hafta: Telsiz haberleşme ağları
14. hafta: Telsiz haberleşme sistemleri ve standartları.
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı.
Ders kitapları ve materyaller: Wireless Communications: Principles and Practice, T.S. Rappaport, Prentice Hall, 2nd ed., 2002.
Önerilen kaynaklar: Wireless and Cellular Telecommunications, W. C. Y. Lee, McGraw Hill, 3rd ed., 2006.
Wireless Communications, A. F. Molisch, Wiley, 2005.
Wireless Communications and Networks, W. Stallings, Prentice Hall, 2002.
Modern Wireless Communications, S. Haykin, M. Moher, Prentice Hall, 2005.
Wireless Communications, A. Goldsmith, Cambridge University Press, 2005.
Fundamentals of Wireless Communications, D. Tse, P. Viswanath, Cambridge University Press, 2005.
Principle of Mobile Communication, G. L. Stüber, Kluwer Academic Publishers, 2004.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 10 10
Ödev: 3,6,9,12 10
Kısa sınav (Quiz): 13 10
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 4
Dönem projesi: 10 1
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 1 1
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->