ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 465 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sayısal Filtreler ve Spektral Kestirim
Ders kodu: ELM 465
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Köksal HOCAOĞLU
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: ELM 367, ELM368, MAT 214, ENF 212, ELM 368
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin temel amacı, dijital süzgeçlerin tasarım yöntemlerini ve işaretlerin modellenmesi ve analizi için spektral kestirim yöntemlerini öğretmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Problemi analiz edip gerekli filtre özelliklerini belirleme ve sayısal filtre tasarlama yetisi kazanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. Sayısal işaretleri analiz edip, modeller

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
 3. Bir programlama dilinde sayısal işaret işleme yöntemlerini gerçekleştirir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Ayrık zamanlı sistemler
2. hafta: Z dönüşümü
3. hafta: Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü ve özellikleri
4. hafta: FIR filtre tasarımı (pencere tasarımı)
5. hafta: FIR filtre tasarımı (Kaiser pencere tasarımı)
6. hafta: IIR filtre tasarımı (dönüşüm tabanlı teknikler)
7. hafta: IIR filtre tasarımı (optimizasyon tabanlı teknikler)
8. hafta: Spektral kestirim: Temel kavramlar
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: Spektral kestirim: Parametrik kestirim (AR, MA)
11. hafta: Spektral kestirim: Parametrik kestirim (ARMA, MUSİC)
12. hafta: Spektral kestirim: Parametrik olmayan kestirim (Periodogram, Correlogram, Welch)
13. hafta: Spektral kestirim: Parametrik olmayan kestirim (Multitaper)
14. hafta: Proje sunumları
15. hafta*: .
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, 3rd Edition, Prentice Hall
Önerilen kaynaklar: P. Stoica and R. Moses, Spectral Analysis of Signals, Prentice-Hall, NJ, USA, 2005
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 4,10 25
Ödev: 2,4,6,9,11 25
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 13
Ders dışı bireysel çalışma: 4 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 5
Dönem projesi: 8 2
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 8 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->