ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 466 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Yer Uydu Haberleşmesi
Ders kodu: ELM 466
Öğretim üyesi: Dr. Emrah SEVER
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: ELM 444
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Radyo dalgalarının yayılımında atmosferin etkilerini; link hesabını; uydu yörüngelerini ve çeşitli türden uydu ağlarında link hesabını öğretmektir.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Boş uzay kaybı, Friis iletim denklemi, radyo dalgalarının yayılımında atmosferin etkilerini tanımlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Temel haberleşme link hesabı içeren gerçek mühendislik problemlerini çözmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 3. Yörünge tiplerini ayırt edebilmek

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 4. Bir yer istasyonunda yükseliş ve ufuk açılarını tanımlamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
 5. Farklı tipte uydu ağlarına link hesabı analizini uygulamak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  4. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Giriş. Elektromagnetik dalga teorisi.
2. hafta: Antenler
3. hafta: Radyo dalgalarının yayılımı. Atmosferik kayıplar.
4. hafta: Yörünge Mekaniği. Uydu Yörünge Tipleri. Yer istasyonu bakış açıları.
5. hafta: Boş uzay kaybı. Temel link analizi.
6. hafta: Analog haberleşme link hesabı.
7. hafta: Sayısal haberleşme link hesabı.
8. hafta: Sayısal haberleşme link hesabı.
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: Uydu ayakizi haritaları. Yalnız-alıcı sistemler.
11. hafta: Tek terminalli çift yönlü linkler
12. hafta: Noktadan noktaya ağlar
13. hafta: Çok küçük açıklıklı terminalli ağlar
14. hafta: Çok küçük açıklıklı terminalli ağlar
15. hafta*: .
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Ippolito, Louis J. Satellite communications systems engineering. Wiley, 2017.
Önerilen kaynaklar: - Roger L. Freeman, "Radio System Design for Telecommunication", 3rd edition, Wiley-IEEE Press, 2007.
- Dennis Roddy, "Satellite Communications", 4th edition, McGraw-Hill Professional, 2006.
- Bruce R. Elbert, "Introduction to Satellite Communication", 3rd edition, Artech House Publishers, 2008.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 35
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 0 0
Ödev: 2,6,10,12 10
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 16 55
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 2 4
Ödev: 6 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 14 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 16 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->