ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 468 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kodlama Teorisine Giriş
Ders kodu: ELM 468
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Serdar Süer ERDEM
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: ELEC334, ELEC361, ELEC365
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Hata tespit eden ve düzelten kodları öğretmek ve bu kodların
dayandığı Soyut cebir ve Linear cebir konularını tanıtmak.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kodlama algoritmaları, teknikleri ve bunların dayandığı matematiği kavrayabilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Kodların hata kontrol kapasitelerini karşılaştırabilir ve analiz edebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Kodlama algoritmalarını yazılımla gerçekleyebilir.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Temel Elektronik Mühendisliği bilgisi edinmek
  2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Bakışımlı kanallar, hata düzeltme, hata tespiti, maksimum olabilirlik çözümü, silinti çözümü.
2. hafta: Hamming kodları, Kodlama sınırları (Singleton, Hamming), maximum uzaklık kodları.
3. hafta: Doğrusal kodlar, kod üreten matrisler, eşlik denetimi matrisleri.
4. hafta: Sonlu cisimler matematiği.
5. hafta: Çevrimsel kodlar.
6. hafta: BCH kodları.
7. hafta: Reed Solomon kodları.
8. hafta: Ara sınav
9. hafta: BCH ve Reed Solomon kod çözümü.
10. hafta: Evrişimsel Kodlar.
11. hafta: Viterbi Algoritması.
12. hafta: Eklemlenmiş Kodlar.
13. hafta: Turbo kodlar.
14. hafta: Düşük yoğunluklu eşlik denetim kodları.
15. hafta*:
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Error Control Coding (2nd Edition), Shu Lin, Daniel J. Costello.
Önerilen kaynaklar: Lecture notes
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 2, 5, 9, 12,14 22
Kısa sınav (Quiz): 3, 6, 10, 13 8
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 8 5
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0.25 4
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 12 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->