ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 470 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Radar ve Sonar İşaret İşlemeye Giriş
Ders kodu: ELM 470
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNEŞ
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 ()
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: ELM367 min DD
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Sonar ve radar sistemlerinin farklı kısımlarında kullanılan işaret işleme yaklaşımlarının öğretilmesi.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Radar sistemlerinin temel prensiplerini sıralayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Elektronik Mühendisliği alanındaki problemlerin farkında olmak ve bilgiyi toplumun refahı için kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Sensör sistemlerinde kullanılan temel algoritmaları uygulayabilme

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  4. Modern yöntemler ve teknik araçları kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. Kestirimde bulunabilme ve kestirim sonuçlarını yorumlayabilme konusunda deneyim kazanılması

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Veri analizi ve yorumunun yanında deneyler tasarlayıp yürütmek
  2. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sonar ve radar sistemlerine giriş
2. hafta: Radar ve Sonar denklemleri, İşaret Gürültü Oranı
3. hafta: Örnekleme
4. hafta: Doppler, İşaret dalga şekilleri, Muğlaklık fonksiyonları
5. hafta: Pasif ve aktif sistemlerde işaret tespiti
6. hafta: Dizin işaret işleme, Hüzme oluşturma
7. hafta: Frekans uzayında hüzme oluşturma
8. hafta: Arasınav, hüzme interpolasyonu
9. hafta: Dizin parametrelerinin hüzmelere etkisi, Ağırlıklı hüzme oluşturma
10. hafta: Ağırlıklı hüzme oluşturma
11. hafta: Uyarlamalı hüzme oluşturma
12. hafta: Akustik vektör sensörler
13. hafta: DEMON analizi. Dümen suyu tespiti
14. hafta: Proje sunumları
15. hafta*: -
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1. R. O. Nielsen, Sonar Signal Processing. Artech House, 1991.
2. F. L. Chevalier, Principles of Radar and Sonar Signal Processing. Artech House, 2002.
Önerilen kaynaklar: 1. M. Ainslie, Principles of Sonar Performance Modelling. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010.
2. Q. Li, Digital Sonar Design in Underwater Acoustics: Principles and Applications. Hangzhou?: Berlin?; New York: Zhejiang University Press?; Springer, 2012.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 20
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: 14 25
Ödev: 4,6,7,10,13 30
Kısa sınav (Quiz): - 0
Final sınavı: 16 25
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 3 5
Dönem projesi: 20 1
Dönem projesi sunumu: 0.5 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1.5 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->