ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 492 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Bitirme Çalışması II
Ders kodu: ELM 492
Öğretim üyesi: Danışman öğretim üyesi
AKTS kredisi: 6
GTÜ kredisi: 3 (4+0+0)
Yılı, Dönemi: 4, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Lisans
Dersin tipi: Zorunlu
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması , Laboratuvar çalışması
Ön koşullar: ELM 491
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Öğrencilere bireysel veya grup olarak bir problemi çözmek için projelendirme ve gerçekleme (analiz, tasarım, gerçekleme, test, sunum, doküman hazırlama) ile düzenli çalışma becerisini kazandırma ve iş hayatına hazırlama.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Bireysel veya grup olarak bir problemi çözme yeteneğini geliştirmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gerçek hayattaki problemlere uygulayabilmek
  2. Sistem tasarımlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek
  3. Mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  4. Yeni ve yenilikçi yaklaşımlar bulacak öz-güvene sahip olmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
 2. Projelendirme ve gerçekleme kapsamında analiz, tasarım, test, sunum, doküman hazırlama yeteneğini geliştirmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  4. Modern yöntemler ve teknik araçları kullanmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
 3. Düzenli çalışma becerilerini kazanarak, iş hayatına hazırlanmak.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik uygulamalarında farklı teknik ve modern araçları kullanma bilgisini geliştirmek
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  3. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Seminer/sunum
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Problem Seçimi
2. hafta: Proje Önerisi
3. hafta: Proje gereksinimlerinin değerlendirilmesi
4. hafta: Proje gereksinimlerinin değerlendirilmesi
5. hafta: Proje Çalışmaları
6. hafta: Proje Çalışmaları
7. hafta: Ara raporloma ve Ara değerlendirme
8. hafta: Proje Çalışmaları
9. hafta: Proje Çalışmaları
10. hafta: Ara raporloma ve Ara değerlendirme
11. hafta: Tez Çalışmaları
12. hafta: Tez Çalışmaları Değerlendirme
13. hafta: Tez Çalışmaları ve Sonladırma
14. hafta: Proje raporunun yazımı ve teslimi
15. hafta*: .
16. hafta*: Final değerlendirmesi
Ders kitapları ve materyaller: Seçilen konu ve içeriğe göre belirlenir.
Önerilen kaynaklar: Seçilen konu ve içeriğe göre belirlenir.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 0 0
Dönem içi diğer çalışmalar: 0 0
Proje: 1-16 100
Ödev: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Final sınavı: 0 0
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 4 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 4
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 0 0
Dönem projesi: 8 10
Dönem projesi sunumu: 2 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 0 0
Ara sınav (Vize): 0 0
Final sınavı için bireysel çalışma: 0 0
Final sınavı: 0 0
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->