ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 516 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Elektromanyetik Problemler için Nümerik Yöntemler
Ders kodu: ELM 516
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Fatih DİKMEN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Güz
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Elektromanyetik problemlerin çözümü için kullanılan temel nümerik yöntemleri öğretmek
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Hesaplamalı elektromanyetik alanında kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Projelerin ayrıntılarını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği açısından ana hatlarıyla belirtmek, incelemek ve çalışmak
  4. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  5. Bilgiyi yaymak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  7. Bağımsız araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 2. Statik ve dinamik problemleri temel nümerik yöntemleri kullanarak formüle edebilme yetisini kazanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Projelerin ayrıntılarını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği açısından ana hatlarıyla belirtmek, incelemek ve çalışmak
  4. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  5. Bilgiyi yaymak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  7. Bağımsız araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 3. Hesaplamalı elektromanyetik alanında kullanılan yöntemleri kodlayabilme ve uygulayabilme yetisini kazanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Projelerin ayrıntılarını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği açısından ana hatlarıyla belirtmek, incelemek ve çalışmak
  4. Bilgiyi yaymak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  6. Bağımsız araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  7. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
 4. Farklı nümerik yöntemlerin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Projelerin ayrıntılarını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği açısından ana hatlarıyla belirtmek, incelemek ve çalışmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  4. Bağımsız araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Seminer/sunum
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Elektromanyetik alan ve dalga teorisinin gözden geçirilmesi
2. hafta: Elektromanyetik alan ve dalga teorisinin gözden geçirilmesi
3. hafta: Nümerik yöntemlere giriş
4. hafta: Nümerik yöntemlere giriş
5. hafta: Sonlu farklar yöntemi
6. hafta: Sonlu farklar yöntemi
7. hafta: Sonlu farklar zaman uzayı yöntemi
8. hafta: Sonlu farklar zaman uzayı yöntemi
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: Sonlu elemanlar yöntemi
11. hafta: Sonlu elemanlar yöntemi
12. hafta: Momentler yöntemi
13. hafta: Momentler yöntemi
14. hafta: Asimptotik yöntemlere giriş ve fiziksel optik yöntemi
15. hafta*: Telafi dersi
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: - K. F. Warnick, “Numerical Methods for Engineering: An Introduction Using MATLAB and Computational Electromagnetics Examples,” SciTech Publishing, 2010.
- R. Garg, "Analytical and Computational Methods in Electromagnetics," Artech House, 2008.
- J. M. Jin, "Theory and Computation of Electromagnetic Fields," Wiley, 2010.
Önerilen kaynaklar: - M. N.O. Sadiku, “Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB,” Third Edition, CRC Press
- A. F. Peterson, S. L. Ray, and R. Mittra, “Computational Methods for Electromagnetics,” IEEE Press, New York, 1998.
- R. F. Harrington, “Field Computation by Moment Methods”, IEEE PRESS Series on Electromagnetic Waves, Piscataway, 1993.
- J. M. Jin, “The Finite Element Method in Electromagnetics”, 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, 2002.
- A. Taflove and S. C. Hagness, “Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method”, 3rd ed., Artech House, 2005.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 10
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 13 40
Ödev: 4,6,8,10,12 30
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 20
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 6 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 5
Dönem projesi: 10 1
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->