ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 518 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Radyo Dalgalarının Yayılımı
Ders kodu: ELM 518
Öğretim üyesi: Doç. Dr. Fatih DİKMEN
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 2, Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Radyo dalgalarının yayılımı hakkında temel kavramları öğretmek, radyo dalga yayılımına yeryüzü ve atmosfer kaynaklı etkileri açıklamak, ampirik ve nümerik modelleri tanıtarak temel hesaplamalar hakkında bilgi vermek
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Radyo dalgalarının yayılımını temel kavramları ve elektromanyetik temelleri hakkında bilgi sahibi olmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Projelerin ayrıntılarını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği açısından ana hatlarıyla belirtmek, incelemek ve çalışmak
  4. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  5. Bilgiyi yaymak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  7. Bağımsız araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  8. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  9. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 2. Radyo spektrumunda Dünya ve atmosferi kaynaklı etkileri analiz edebilme yetisini kazanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Projelerin ayrıntılarını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği açısından ana hatlarıyla belirtmek, incelemek ve çalışmak
  4. Araştırma projesi doğrultusunda literatürü dikkatlice gözden geçirip, kendi sonuçları ile önceki literatür arasında bağlantı kurmak
  5. Bilgiyi yaymak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak
  6. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
 3. Radyo dalgalarının yayılımı ampirik ve nümerik modelleri hakkında bilgi sahibi olmak ve nümerik modelleri uygulayabilme yetisini kazanmak

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Projelerin ayrıntılarını Elektrik ve Elektronik Mühendisliği açısından ana hatlarıyla belirtmek, incelemek ve çalışmak
  4. Bilgiyi yaymak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak
  5. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  6. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Seminer/sunum
   İçerik Yukarı
1. hafta: Elektromanyetik dalga teorisinin gözden geçirilmesi
2. hafta: Elektromanyetik yayılım: tanımlar ve kavramlar
3. hafta: Radyo spektrumu ve yayılım
4. hafta: Radyo dalgaları ve antenler: genlik, güç, kazanç vb. kavramlar
5. hafta: Radyo dalgalarının sönümlenmesi ve istatistiksel ilişkisi
6. hafta: Gürültü
7. hafta: Troposfer’de radyo dalgalarının yayılımı ve yayılım modellerine genel bakış
8. hafta: Pürüzlü yüzeylerden yansıma ve saçılma
9. hafta: Ara sınav
10. hafta: Çok yollu yayılım ve kırınım, düşük frekansta radyo dalgalarının yayılımı
11. hafta: Meteorolojik şartların yayılıma etkisi ve İyonosfer'de yayılım
12. hafta: Radyolinkler, hücresel sistemler ve bina içi yayılım
13. hafta: Nümerik yayılım modelleri ve parabolik denklem yöntemi
14. hafta: Parabolik denklem yöntemi uygulamaları
15. hafta*: Genel tekrar
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Propagation of Radiowaves, Edited by Les Barclay, IET Electromagnetic Waves Series 56, 3rd edition.
Önerilen kaynaklar: - R. Collin, Antennas and Radiowave Propagation, McGraw Hill, 1985.
- M. Levy, Parabolic Equation Methods for Electromagnetic Wave Propagation, IET, 2000.
- A. Saakian, Radio Wave Propagation Fundamentals, Artech House, 2011.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 9 25
Dönem içi diğer çalışmalar: - 0
Proje: - 0
Ödev: 4,6,8,11 40
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 35
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 7 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 5 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 10 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->