ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 567 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Sayısal İşaret İşleme
Ders kodu: ELM 567
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Köksal HOCAOĞLU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: İşaretler ve Sistemler dersini almış olmak ve bilgisayar programı yazmayı gerektiren projelerin tamamlanabilmesi için üst düzeyli dillerden en az birini veya MATLAB ile kod yazmayı biliyor olmak.
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin temel amacı, öğrencilere ayrık zamanlı işaretlerin ve sistemlerin temel özelliklerini, ayrık zamanlı Fourier dönümüşünü ve özelliklerini, dijital süzgeçlerin tasarım yöntemlerini ve işaretlerin modellenmesi ve analizi için spektral kestirim yöntemlerini öğretmektir. Bu derste ayrıca öğrencilerin ileri seviyeli sinyal işleme derslerini alabilmeleri için gerekli altyapıyı kazanmaları amaçlanmaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Problemi analiz edip gerekli filtre özelliklerini belirleme ve sayısal filtre tasarlama yetisi kazanır

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. Sinyal analiz edip, modeller

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Ayrık-zamanlı sistem geliştirir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 4. İşaretin örnekleme hızını değiştirir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
 5. Bir programlama dilinde sayısal işaret işleme yöntemlerini gerçekleştirir

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  2. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sayısal işaret işlemede temel kavramlar
2. hafta: Ayrık zamanlı sistemler
3. hafta: Ayrık zamanlı sistemler
4. hafta: Z dönüşümü
5. hafta: Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü, Örnekleme
6. hafta: Ara sınav
7. hafta: FIR filtre tasarımı
8. hafta: IIR filtre tasarımı
9. hafta: Spektral kestirim: Temel kavramlar
10. hafta: Spektral kestirim: Parametrik kestirim
11. hafta: Spektral kestirim: Parametrik olmayan kestirim
12. hafta: Uyarlamalı sinyal işleme
13. hafta: Uyarlamalı sinyal işleme
14. hafta: Proje sunumları
15. hafta*: Genel gözden geçirme
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, 3rd Edition, Prentice Hall
Önerilen kaynaklar: 1. J.G. Proakis and D.G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, Prentice-Hall, NJ, Fourth Edition, 2007
2. A.V. Oppenheim and A.S. Willsky with Hamid Nawab, Signals & Systems, Prentice Hall, 2. Edition, 1997.
3. Vinay K. Ingle, John G. Proakis, Digital Signal Processing Using MATLAB, Thomson Learning, 2. Edition, 2006
4. P. Stoica and R. Moses, Spectral Analysis of Signals, Prentice-Hall, NJ, USA, 2005
5. Kay, Modern Spectral Estimation, Prentice-Hall, 1988
6. S L Marple, Digital spectral analysis: with applications, Prentice-Hall, NJ, USA, 1986
7. S. Haykin, Adaptive Filter Theory, Prentice-Hall, 2002.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 6 20
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 25
Ödev: 2,3,4,7,8 25
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 30
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 12
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 4 6
Dönem projesi: 18 2
Dönem projesi sunumu: 1 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->