ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 650 )


   Temel bilgiler
Ders adı: İleri Sayısal Sistem Tasarımı
Ders kodu: ELM 650
Öğretim üyesi: Dr. Öğr. Üyesi İhsan ÇİÇEK
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: İngilizce
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu ders, yarı iletken endüstrisinde ileri sayısal lojik sistemlerin modelleme, simülasyon, doğrulama, sentezleme ve fiziksel gerçeklemelerinde yaygın olarak kullanılan donanım tanımlama dillerini tekniğin bilinen son durumuyla ilgili bilgisayar destekli tasarım yazılımlarını kullanarak öğretmeyi amaçlamaktadır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Donanım tanımlama dili öğelerini, veri türlerini ve modelleme yöntemlerini öğrenmek.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Elektronik Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  3. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
 2. Bilgisayar destekli tasarım araçları kullanarak donanım tanımlama dillerinde modellenen sayısal lojik devre ve sistemlerin tasarım ve benzetimini gerçekleştirebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini yorumlamak ve çözmek üzere uygun teknikler geliştirmek, yaratıcı çözümler bulmak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 3. Bilgisayar destekli tasarım araçları kullanarak donanım tanımlama dillerinde modellenen sayısal lojik devre ve sistemlerin sentezi ve gerçeklemelerini yaparak bunlara ilişkin sonuçları hız, alan ve güç gibi metrikler açısından değerlendirebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini yorumlamak ve çözmek üzere uygun teknikler geliştirmek, yaratıcı çözümler bulmak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
 4. Bilgisayar destekli tasarım araçlarını ve ileri donanım hata ayıklama tekniklerini kullanarak donanım tanımlama dillerinde geliştirilen sayısal lojik devre ve sistemlerin modellerinin sorunlarını belirleyebilme ve çözebilme.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Mühendislik problemlerini yorumlamak ve çözmek üzere uygun teknikler geliştirmek, yaratıcı çözümler bulmak
  2. Çalışma alanı ile ilgili araştırma metodolojileri ve teknikleri anlayıp uygulayabilmek
  3. Sorgulayıcı, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Ödev
  2. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Sayısal Sistemlerin Tasarımına Giriş
2. hafta: Sayısal Donanım Gerçekleme Teknolojileri ve Yöntemleri
3. hafta: Verilog Donanım Tanımlama Dilinin (DTD) Temelleri-1
4. hafta: Verilog Donanım Tanımlama Dilinin (DTD) Temelleri-2
5. hafta: Verilog DTD ile Kombinasyonel Lojik Devre Tasarımı
6. hafta: Testmodülleri ve Verilog DTD Modellerinin Fonksiyonel Doğrulanması
7. hafta: Verilog DTD ile Ardışıl Lojik Devrelerin ve Sonlu Durum Makinelerinin Tasarımı
8. hafta: ARA SINAV-Sonlu Durum Makinelerinin Doğrulanması
9. hafta: Verliog DTD ile Bellek Elemanlarının Modellenmesi
10. hafta: Verilog DTD ile Bilgisayar Aritmetiği ve Veriyolu Tasarımı
11. hafta: DTD Modellerinin Lojik Sentezi ve Donanımsal Gerçeklemeleri
12. hafta: İleri Doğrulama Yöntemleri
13. hafta: DTD tabanlı Sayısal Sistem Tasarımında İleri Konular
14. hafta: Proje Sunumları
15. hafta*: -
16. hafta*: FINAL SINAVI
Ders kitapları ve materyaller: Michael D. Ciletti, “Advanced Digital Design with Verilog”, 2nd Ed., Pearson, 2010. ISBN: 9787121104770
Önerilen kaynaklar: Samir Palnitkar, “Verilog HDL ”, 2nd Ed. Prentice Hall PTR, 2006. ISBN: 9780130449115
J. Bhasker, "A Verilog Primer", 2n Ed. Star Galaxy Publishers, 1999. ISBN: 9780965039178
J. Bhasker, "Verilog Synthesis A Practical Primer", 2nd Ed. Star Galaxy Publishers, 1998. ISBN: 9780965039154

  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 25
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 6-14 20
Ödev: 6, 9, 12 15
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 5 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 3
Dönem projesi: 3 8
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 6 1
Ara sınav (Vize): 2 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 8 2
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->