ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 665 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Kablosuz Optik Haberleşme
Ders kodu: ELM 665
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Oğuz KUCUR
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Doktora
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze , Grup çalışması
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Kablosuz optik haberleşme tekniklerini öğretmek, sistem mühendisliği bilgisi ile tasarım ve analiz etme kabiliyeti kazandırmak
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Kablosuz optik haberleşme için sistem tasarımı yapabilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Elektronik Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Mühendislik problemlerini yorumlamak ve çözmek üzere uygun teknikler geliştirmek, yaratıcı çözümler bulmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 2. Kanal modellemesi yaparak, optik haberleşme tekniklerinin analizini gerçekleştirebilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Elektronik Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Mühendislik problemlerini yorumlamak ve çözmek üzere uygun teknikler geliştirmek, yaratıcı çözümler bulmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  5. Fikirlerini farklı argümanlar ile destekleyip resmi/gayri resmi şekilde bir grup dinleyiciye çeşitli teknikler kullanarak açık ve net bir biçimde sunmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
 3. İçortam, atmosfer, uzay ve sualtı gibi haberleşme ortamlarında kablosuz optik haberleşme yöntemlerini kavrarlar.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Elektronik Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Karmaşık problemler için yaklaşımlar tanımlayıp farklı disiplinlerden gruplara liderlik etmek
  3. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  4. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  5. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Dönem projesi
 4. RF ve fiberoptik haberleşme ile kablosuz optik haberleşmeyi kıyaslayabilir ve gerektiğinde birlikte kullanabilirler.

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. Elektronik Mühendisliği kavramlarını uzmanlık derecesinde açıklamak ve uygulamak
  2. Mühendislik problemlerini yorumlamak ve çözmek üzere uygun teknikler geliştirmek, yaratıcı çözümler bulmak
  3. Bilimsel bilgiye ulaşmak ve bağımsız çalışmak
  4. Bağımsız olarak araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  5. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  6. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
  3. Dönem projesi
   İçerik Yukarı
1. hafta: Kablosuz Optik Haberleşmede Temel Kavramlar
2. hafta: Optik Işık Kaynakları ve Fotodedektörler
3. hafta: Kablosuz Optik Verici ve Alıcıları
4. hafta: Kanal Modelleri
5. hafta: Optik Link Tasarımı – Optik ve Elektronik Hususlar
6. hafta: Modülasyon, Kodlama ve Çoklu-Erişim Teknikleri
7. hafta: Modülasyon, Kodlama ve Çoklu-Erişim Teknikleri
8. hafta: Vize Sınavı
9. hafta: İçortam Optik Haberleşmesi
10. hafta: Atmosferik Türbülans Altında (Dışortam) Optik Haberleşme
11. hafta: Dışortamda Çeşitleme Teknikleri
12. hafta: Optik Ağlar ve Optik Veri Formatları
13. hafta: Kablosuz Optik Haberleşmede Özel Uygulamalar
14. hafta: Proje Sunumları
15. hafta*: Telafi Haftası
16. hafta*: Final Sınavı
Ders kitapları ve materyaller: 1. Optical Communications, R.M.Gagliardi, S.Karp, Wiley-Interscience, 1995
2. Optical Wireless Communications : System and Channel Modelling with MATLAB, Z.Ghassemlooy, W.Popoola, S.Rajbhandari, CRC Press, 2013.
Önerilen kaynaklar: 1. Wireless Infrared Communications, J.R.Barry, Kluwer Academic, 1994.
2. Optical Wireless Communications: IR for Wireless Connectivity, R.Ramirez-Iniguez, S.M.Idrus, Z.Sun, CRC Press, 2008.
3. Optical Networking : Best Practises Handbook, J.R.Vacca, Wiley-Interscience, 2007.
4. Free-Space Laser Communications : Principles and Advances, A.Majumdar, J.C.Ricklin, Springer, 2008.
5. Advanced Optical Wireless Communication Systems, S.Arnon, J.R.Barry, G.K.Karagiannidis, R.Schober, M.Uysal, Cambridge University Press, 2012.
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 14 20
Ödev: 3, 5, 7, 9, 11 10
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 40
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 3 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 6 5
Dönem projesi: 4 8
Dönem projesi sunumu: 3 1
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 12 1
Ara sınav (Vize): 3 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 3 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->