ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders Bilgi Formu ( ELM 717 )


   Temel bilgiler
Ders adı: Elektromagnetik Alanda Süreksizlikler
Ders kodu: ELM 717
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ali ALKUMRU
AKTS kredisi: 7.5
GTÜ kredisi: 3 (3+0+0)
Yılı, Dönemi: 1/2, Güz ve Bahar
Dersin düzeyi: Yüksek lisans
Dersin tipi: Alan seçmeli
Öğretim dili: Türkçe
Öğretim şekli: Yüz yüze
Ön koşullar: Yok
Staj durumu: Yok
Dersin amacı: Bu dersin konuları, Fonksiyonlar ve Distribüsyonlar, Test Fonksiyonu kavramı ve uzayı, test fonksiyonları uzayında yakınsama, Distribüsyonlar üzerinde çarpma, dönüştürme ve türetme gibi bazı işlemlerinin tanımlanması, Distribüsyonların mertebesi ve süporu, Çok boyutlu uzaylarda distribüsyonlar, Vektör değerli distibüsyon fonksiyonları, Simetrik formda yazılmış Maxwell denklemleri, Evrensel sınır ve uygunluk koşulları, Bir izotropik tabakayı modelleyen maddesel yüzey kavramıdır.
   Öğrenme çıktıları Yukarı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar:

 1. Belirli kalınlığa sahip sonsuz geniş bir tabakayı sonsuz ince bir düzleme modeller

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilgiyi yaymak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Bağımsız araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  10. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  11. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  12. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 2. Durgun veya hareketli iki farklı ortamın arakesit yüzeyi üzerindeki sınır koşullarını belirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilgiyi yaymak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Bağımsız araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  10. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  11. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  12. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
 3. Hareketli veya duran hallere ilişkin ayrıt, kama ve uç koşullarını belirler

  Program Çıktılarına Katkıları

  1. İleri düzey Elektronik Mühendisliği kavramlarını tanımlamak ve uygulamak
  2. Gelişmiş mühendislik problemlerini formüle edip çözmek
  3. Bilgiyi yaymak ve disiplinlerarası işbirliği yapmak
  4. Bilimsel bilgiye ulaşmak
  5. Bağımsız araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek
  6. Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
  7. Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek
  8. Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak
  9. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
  10. Araştırma bulgularını seminer ve konferanslarda savunabilmek
  11. İlerleme raporlarını yayınlanmış doküman, tez, makalelere dayandırarak yazmak.
  12. Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek

  Değerlendirme Tipi

  1. Yazılı sınav
  2. Ödev
   İçerik Yukarı
1. hafta: Fonksiyonlar ve Distribüsyonlar, Test Fonksiyonu kavramı ve uzayı, test fonksiyonları uzayında yakınsama
2. hafta: Distribüsyonlar üzerinde çarpma, dönüştürme ve türetme gibi bazı işlemlerinin tanımlanması,Distribüsyonların mertebesi ve süporu, Çok boyutlu uzaylarda distribüsyonlar, Vektör değerli distibüsyon fonksiyonları.
3. hafta: Simetrik formda yazılmış Maxwell denklemleri, Evrensel sınır ve uygunluk koşulları, Bir izotropik tabakayı modelleyen maddesel yüzey kavramı.
4. hafta: Hareketsiz bir maddesel yüzeye ilişkin evrensel sınır ve uygunluk koşulları, İki basit bölge arasında yer alan maddesel düzlem yüzey kavramı.
5. hafta: monokromatik hal için yazılmış sınır koşulları, Rezistif yüzey ve koşul kavramı, Empedans tipi sınır koşulu ve kritik frekans kavramı.
6. hafta: 1-5 haftalar arasında işlenen konuların daha iyi kavranmasına yönelik bazı örnek uygulamaların çözülmesi.
7. hafta: İki basit ortam arasında yer alan silindirik veya küresel eğimli maddesel yüzeyler üzerinde yazılmış sınır ve uygunluk koşulları. Konik maddesl yüzey kavramı ve bu tür yüzeye ilişkin sınır koşulları
8. hafta: Kendi yüzey normali doğrultusunda hareket eden bir maddesl yüzeye ilişkin sınır koşulları, İki basit ortamın arakesit yüzeyi hali.
Ara sınav
9. hafta: Hareketin düzgün doğrusal olması halinde sınır koşullarının özel rölativite teorisi kavramları dikkate alınarak elde edilmesi.
10. hafta: Maddesel kamanın ayrıtındaki tekillikler, Geçirgen koşullara sahip kama için H-polarizasyon hali: Enerji kısıtlaması, Maxwell denklemleri ve sınır koşullarının katkısı, Logaritmik tekillikler, E-polarizasyon hali.
11. hafta: Geçirgen olmayan yüzeylere sahip koni için ayrıt koşulları, Yarım düzlem haline uygulama, Kamaya ilişkin yüzeyler üzerinde endüklenen yüzey akımları için ayrıt koşulları.
12. hafta: 7-11 haftalar arasında işlenen konuların daha iyi kavranmasına yönelik bazı örnek uygulamaların çözülmesi.
13. hafta: Maddesel koninin ucunda oluşan tekillikler, E ve H-polarizasyon hali için cebirsel tekillikler: Enerji kısıtlaması ve sınır koşullarının katkısı.
14. hafta: Geçirgen olmayan koniler durumu ve logaritmik tekillikler, Sıkca kullanılan bazı sınır koşullarına ilişkin uygulama.
15. hafta*: 13-14 haftalar arasında işlenen konuların daha iyi kavranmasına yönelik bazı örnek uygulamalar ve dersin ana hatlarıyla kısa bir genel tekrarı
16. hafta*: Final sınavı
Ders kitapları ve materyaller: Electromagnetic Singularities (j.Van Bladel),
Singularities on Electromagnetic Fields (Mithat İdemen)
Önerilen kaynaklar: Electromagnetic Singularities (j.Van Bladel),
Singularities on Electromagnetic Fields (Mithat İdemen)
  * 15. ve 16. haftalar arası final sınavına hazırlık haftası bulunmaktadır.
Değerlendirme Yukarı
Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%)
Ara sınavlar (Vizeler): 8 30
Dönem içi diğer çalışmalar: 0
Proje: 0
Ödev: 5,11 20
Kısa sınav (Quiz): 0
Final sınavı: 16 50
  Toplam ağırlık:
(%)
   İş yükü Yukarı
Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü
Dersler (Yüz yüze öğretme): 3 14
Ders dışı bireysel çalışma: 4 14
Uygulama, Rehberli problem çözme: 0 0
Ödev: 15 4
Dönem projesi: 0 0
Dönem projesi sunumu: 0 0
Kısa sınav (Quiz): 0 0
Ara sınav için bireysel çalışma: 10 1
Ara sınav (Vize): 1 1
Final sınavı için bireysel çalışma: 15 1
Final sınavı: 2 1
    Toplam işyükü:
    Toplam AKTS kredisi:
*
  * AKTS kredisi, toplam iş yükünün 25'e bölümüdür. (1 AKTS = 25 saatlik iş yükü)
-->